PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY CZERNICHÓW

+ PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY CZERNICHÓW

+ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów na lata 2011-2032

OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA JEST PRACOWNIK URZĘDU GMINY CZERNICHÓW  ANNA WEGRZYN - PRZEJDŹ DO KONTAKTU

 

Template Design free joomla templates