BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 27 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na kwiecień 2015 r.

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na kwiecień 2015 r.


Komisja Administracyjno-Statutowa    
09 kwietnia 2015 r.(czwartek) godz. 17:00    

1.    Zasady korzystania z budynków OSP
2.    Zasady sporządzania protokołów z sesji gminy Czernichów.
3.    Informacja o wyborach na prezydenta RP oraz wyborach sołtysa Rusocic.
4.    Omówienie projektów zagospodarowania przestrzennego dla 12 miejscowości gminy Czernichów.
5.    Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna    
13 kwietnia 2015 r.(poniedziałek) godz. 17:00

1.    Analiza i opinia o wykonaniu budżetu gminy w roku 2014, sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta za rok 2014.
2.    Rozpatrzenie skarg.
3.    Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych     
20 kwietnia 2015 r.(poniedziałek) godz. 17:00    

1.    Informacja z działalności merytorycznej i realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie za rok

2014.
2.    Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury w gminie Czernichów.
3.    Informacja o planowanym kalendarzu imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez Urząd Gminy lub z jego

udziałem.
4.    Informacja o wielkości udzielanych dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz kontroli prawidłowości

ich wykorzystania.
5.    Funkcjonowanie rad szkół i rad rodziców.
6.    Analiza funkcjonowania GZOS – realizacja zadań statutowych. Informacja o realizacji nadzoru nad szkołami i przedszkolami w

zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
7.    Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji do budżetu na 2016 r.
8.    Zapoznanie z informacją Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego o stanie bezrobocia w gminie Czernichów.
9.    Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska    
21 kwietnia 2015 r.(wtorek) godz. 17:00
    
1.    Sieć przystanków komunikacyjnych w gminie Czernichów.
2.    Ocena porządku publicznego, bezpieczeństwa i przestrzegania prawa w gminie – spotkanie z przedstawicielami Policji.
3.    Informacja o zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2014/2015.
4.    Zagrożenie powodziowe dla gminy, utrzymanie i konserwacja wałów, urządzenia przeciwpowodziowe.
5.    Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla 12 miejscowości gminy Czernichów.
6.    Sprawy bieżące.

Komisja Inwestycji i Rozwoju    
22 kwietnia 2015 r.(środa) godz. 17:00    

1.    Omówienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 12 miejscowości gminy Czernichów.
2.    Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w celu omówienia zasad prowadzenia remontów tych dróg na

terenie gminy Czernichów i planowania nowych inwestycji.
3.    Sprawy bieżące.

Komisja Budżetu i Finansów    
23 kwietnia 2015 r. (czwartek) godz. 17:00
    
1.    Zapoznanie się z kosztami sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 12 miejscowości z terenu gminy

Czernichów.
2.    Ocena zasobów pomocy społecznej i rekomendacji do budżetu na 2016 r.
3.    Sprawy bieżące.

Planowana sesja     
27 kwietnia 2015 r.(poniedziałek) godz. 16:00    

1.    Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji do budżetu na 2016 r.
2.    Informacja o aktywizacji zawodowej i stanie bezrobocia w gminie Czernichów w roku 2014.
3.    Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czernichów w roku 2014.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...