BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 22 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na luty 2016 r.

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na luty 2016 r.


Komisja Rewizyjna
15 lutego 2016 r. (poniedziałek) godz. 17:00
    
1.    Analiza wynagrodzeń na stanowiskach administracji i obsługi placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych gminy.
2.    Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska    
16 lutego 2016 r.(wtorek) godz. 17:00
    
1.    Zapoznanie z planami inwestycyjnymi Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2016 r. i kierunkami działania w zakresie zaopatrzenia w wodę

i odprowadzenia ścieków.
2.    Funkcjonowanie Gminnej Spółki Wodnej – analiza działalności za rok 2015. Plany na rok 2016.
3.    Przegląd stanu dróg, wytypowanie dróg do remontu i asfaltowania.
4.    Sprawy bieżące.

Komisja Administracyjno-Statutowa
18 lutego 2016 r.(czwartek) godz. 17:00    

1.    Analiza zmian w realizacji zadań własnych gminy, zadań z zakresu administracji rządowej i zasad funkcjonowania gminnych jednostek

organizacyjnych wynikających ze zmian prawa i inicjatyw organów gminy (UG, GBP, GZOS, ZGK,GOPS)
2.    Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych    
22 lutego 2016 r. (poniedziałek) godz. 17:00

1.    Sprawozdanie z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów w 2015 roku.
2.    Funkcjonowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej na terenie gminy Czernichów (spotkanie z przedstawicielami Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej)
3.    Funkcjonowanie LKS-ów (spotkanie z przedstawicielami zarządów LKS)

Komisja Inwestycji i Rozwoju    
24 lutego 2016 r.(środa) godz. 17:00    

1.    Omówienie możliwości realizowania inwestycji wspólnie z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego przy udziale przedstawicieli tej

jednostki.
2.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Komisja Budżetu i Finansów    
25 lutego 2016 r.(czwartek) godz. 17:00

1.    Opinia dotycząca zawarcia porozumienia z gminą Zabierzów w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania

rozwoju dziecka w celu pobudzenia jego psychoruchowego i społecznego rozwoju.
2.    Opinia dotycząca udzielenia gminie Zabierzów pomocy finansowej z przeznaczeniem na prowadzenie opieki psychologiczno-pedagogicznej

nad dziećmi w wieku 0 – 6 lat zamieszkałymi na terenie gminy Czernichów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gminy

Czernichów.
3.    Omówienie sprawozdania z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów w 2015 roku.
4.    Sprawy bieżące.

Planowana sesja
29 lutego 2016 r. (poniedziałek) godz. 17:00    

1.    Zgoda na porozumienie z gminą Zabierzów w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w

celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju.
2.    Zgoda na udzielenie gminie Zabierzów pomocy finansowej z przeznaczeniem na prowadzenie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad

dziećmi w wieku od 0  do 6  lat zamieszkałymi na terenie gminy Czernichów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gminy

Czernichów.
3.    Roczne sprawozdanie z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów w 2015 roku.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...