BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 27 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na maj 2017 r.

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na maj 2017 r.

 

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Rewizyjna

04 maja 2017 r.

(czwartek)

godz. 1700

 1. Analizowanie i wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy w roku 2016.
 2. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla wójta za rok 2016.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja Administracyjno – Statutowa

11 maja 2017 r.

(czwartek)

godz. 1700

 1. Informacja o wykonaniu budżetu gminy w 2016 roku.
 2. Analiza informacji dotyczących sprawowania mandatu przez radnego Roberta Jarosa zawartych w przesłanym przez Wojewodę Małopolskiego wystąpieniu mieszkańca gminy.
 3. Wprowadzenie ulic w miejscowości  Kamień.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

15 maja 2017 r.

(poniedziałek)

godz. 1700

 1. Analiza arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
 2. Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych, GZOS, GOPS w roku 2016.
 3. Informacja o działalności merytorycznej i realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie za rok 2016.
 4. Realizacja dochodów (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach).
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czernichów w roku 2016.
 6. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci, w tym z rodzin dysfunkcyjnych.
 7. Sprawozdanie z działalności rzeczowej jednostek organizacyjnych gminy w roku 2016- GOPS, GZOS, GPB, placówki oświatowe.
 8. Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

16 maja 2017 r.

(wtorek)

godz. 1700

 1. Realizowanie inwestycji na drogach powiatowych wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych – wykaz.
 2. Informacja o stanie realizacji inwestycji w ramach programu ZIT.
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
 4. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich w 2016 r.
 5. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności rzeczowo – finansowej ZGK.
 6. Sprawy bieżące.

Komisja Inwestycji i Rozwoju

17 maja 2017 r.

(środa)

godz. 1700

 1. Informacje na temat przebudowy drogi gminnej - Dolna Rybna.
 2. Informacja o wykonaniu budżetu gminy w 2016 roku.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.

Komisja Budżetu i Finansów

18 maja 2017 r.

(czwartek)

godz. 1700

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czernichów za rok 2016.
 2. Sprawozdanie z działalności rzeczowej jednostek organizacyjnych gminy w roku 2016 – UG, GOPS, GZOS, ZGK,GBP, placówki oświatowe.
 3. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich w 2016 r.
 4. Wolne wnioski.

Komisja Administracyjno – Statutowa

24 maja 2017 r.

(środa)

godz. 1700

Analiza informacji dotyczących sprawowania mandatu przez radnego Roberta Jarosa (c.d.).

Planowana sesja

22 maja 2017 r.

(poniedziałek)

godz. 1700

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czernichów za 2016 oraz sprawozdania finansowego gminy Czernichów i GBP za 2016.
 2. Sprawozdania z działalności rzeczowej jednostek organizacyjnych gminy w roku 2016 (UG, GOPS, GZOS, ZGK, GBP, placówki oświatowe).
 3. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich w 2016 r.
 4. Absolutorium dla wójta.

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...