Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na luty 2020

 

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Rewizyjna

03.02.2020

(poniedziałek)

godz. 10.00

 1.          Kontrola zlecona uchwałą nr XIX.163.2019 Rady Gminy Czernichów z 16. 12.2019 r. – c.d.

 2.          Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

17.02.2020r.

(poniedziałek)

godz.17.00

 1. Funkcjonowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej realizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie na terenie gminy Czernichów.
 2. Funkcjonowanie LKS-ów – spotkanie z przedstawicielami zarządów LKS.
 3. Inicjatywa organizacji półkolonii.
 4. Informacja o programach stypendialnych dla młodzieży szkolnej w gminie Czernichów.
 5. Informacja o rekrutacji do przedszkoli samorządowych w gminie Czernichów.
 6. Informacja na temat funkcjonowania prasowej działalności wydawniczej gminy.
 7. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

18.02.2020r.

(wtorek)

godz. 17.00

 1. Plany inwestycyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2020 r.
 2. Informacja o inwestycjach i projektach rozbudowy sieci wodno- kanalizacyjnej.
 3. Wykaz dróg gminnych przewidzianych do modernizacji na rok 2020.
 4. Wytypowanie dróg rolniczych do remontu.
 5. Funkcjonowanie Gminnej Spółki Wodnej, analiza działalności w 2019 r. i plan na 2020r.
 6. Program zapobiegania bezdomności zwierząt.
 7. Komunikacja publiczna w Gminie Czernichów.
 8. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Inwestycji i Rozwoju

19.02.2020r.

(środa)

godz. 16.00

 1. Zapoznanie się ze stanem technicznym budynku mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży (wizja w terenie, zbiórka w Urzędzie Gminy).
 2. Plan gazyfikacji w gminie Czernichów – spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa (o godz. 17.00).
 3. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów

20.02.2020r.

(czwartek)

godz.16.30

 1. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2020 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za rok 2019.
 3. Analiza kosztów sporządzenia uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja

24.02.2020r.

(poniedziałek)

godz. 17.15

 1. Program zapobiegania bezdomności zwierząt.
 2. Porozumienia z gminą Zabierzów w sprawie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0-6 lat oraz uczniami realizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie oraz w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju
 3. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Czernichów za rok 2019.
 4. Plany pracy Komisji Rady Gminy Czernichów na rok 2020.

Wstecz

Template Design free joomla templates