Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na marzec 2020 r.

 

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

23.03.2020r.

(poniedziałek)

godz.17.00

 1. Funkcjonowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "LEKARZ" w Czernichowie- spotkanie z prezesem zarządu (o godz. 17.00).
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 3. Roczne sprawozdanie z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów w 2019 r.
 4. Informacja o realizacji gminnych Programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za rok 2019.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
 6. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

24.03.2020r.

(wtorek)

godz. 17.00

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czernichów w roku 2019.
 2. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.
 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
 4. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Inwestycji i Rozwoju

25.03.2020r.

(środa)

godz. 17.00

 1. Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czułówek.
 2. Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Kłokoczyn.
 3. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Komisja Budżetu i Finansów

26.03.2020r.

(czwartek)

godz.16.30

 1. Omówienie sprawozdania z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów w roku 2019.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacja zadań.
 3. Omówienie kosztów związanych z realizacją Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 4. Omówienie kosztów związanych z programem współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
 5. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję.

Planowana sesja

30.03.2020r.

(poniedziałek)

godz. 17.15

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czernichów w roku 2019.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
 4. Informacja o realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 5. Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czułówek.
 6. Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Kłokoczyn.
 7. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

Wstecz

Template Design free joomla templates