bip epuap   archiwum   poczta  dom  facebook  start strona 

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 19 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.odpady_nietypowe_banergk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.orka012019banergk-is-95.jpglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.02102017gk-is-95.pnglink
0 1 2
Progress bar
  1. Ogłoszenia
  2. Przetargi
  3. Przegląd prasy
  4. Praca/Nauka
  5. Inne

Jubileusz 200-lecia szkoły w Wołowicach

Za nami główne uroczystości związane ze świętem szkoły, one same stają się już historią.

Współcześnie żyjącym nie dane już będzie uczestniczyć w kolejnej setnej rocznicy, dlatego, aby ocalić od zapomnienia zdarzenia i ludzi, którzy teraz tworzą historię naszej placówki, na pamiątkę przyszłym pokoleniom, spisać należy te dzieje.

"Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość". (Jan Paweł II)

W historii każdej społeczności są daty, o których nie wolno zapomnieć. Rok 2018 jest rokiem szczególnym zarówno dla kraju, gdyż świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 40. rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową, jak i dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wołowicach, która obchodzi swój jubileusz 200-lecia powstania placówki.
Za nami główne uroczystości związane ze świętem szkoły, one same stają się już historią. Współcześnie żyjącym nie dane już będzie uczestniczyć w kolejnej setnej rocznicy, dlatego aby ocalić od zapomnienia zdarzenia i ludzi, którzy teraz tworzą historię naszej placówki, "posterorum memoriam" - jak powiadali starożytni - na pamiątkę przyszłym pokoleniom - spisać należy te dzieje.

Obchody jubileuszowe rozpoczęliśmy 27 kwietnia 2018 r. od zasadzenia 200 drzewek na pamiątkę dwusetnej rocznicy założenia szkoły. Inicjatorem tej akcji był nasz absolwent, a obecnie radny gminy Czernichów, pan Marian Paszcza. 16 czerwca 2018 roku odbyła się gala uroczystości jubileuszowych z udziałem zaproszonych gości.

Uroczystości zainaugurowała koncelebrowana msza święta w kościele NMP Królowej Polski w Dąbrowie Szlacheckiej, której przewodniczył oraz wygłosił okolicznościowe kazanie - ks. Andrzej Kielian - dyrektor Wydziału Katechetycznego w Krakowie. Koncelebransami eucharystii byli: ks. proboszcz Mieczysław Gawor i nasz absolwent, O. Kazimierz Guzik, misjonarz na Ukrainie. Poczet sztandarowy szkoły i poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Dąbrowy Szlacheckiej i z Wołowic asystowały podczas mszy św., a uczniowie ze scholi swoim śpiewem podkreślali podniosły charakter uroczystości.
Po mszy św. orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Dąbrowy Szlacheckiej odegrała marsze na cześć wszystkich obecnych.
Kolejnym punktem uroczystości jubileuszowej było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 200-leciu szkolnictwa w Wołowicach i
40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Po przywitaniu przez panią dyrektor wszystkich zebranych, poczet sztandarowy szkoły wprowadzili konferansjerzy programu: Olaf Wędzicha i Julia Łagosz - uczniowie klas trzecich gimnazjalnych.

Odsłonięcia tablicy dokonali:
• pani Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk - przedstawicielka Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego,
• pani Marta Wiechniak - Małek - starszy wizytator Małopolskiego Kuratora Oświaty,
• pan Szymon Łytek - wójt gminy Czernichów, absolwent naszej szkoły,
• pani Stanisława Kapusta - dyrektor Szkoły Podstawowej w Wołowicach,
• ksiądz dyrektor Andrzej Kielian, który również ją poświęcił.

Tablica ufundowana przez Społeczność Szkolną zawieszona została na frontowej ścianie budynku szkolnego przy drzwiach wejściowych. Zaprojektował ją pan dr inż. Edward Tyrała, pracownik naukowy AGH, a wykonana została w odlewni krakowskiej współpracującej z uczelnią.
Następnie pani dyrektor Stanisława Kapusta zaprosiła wszystkich zebranych do sali gimnastycznej na dalszy ciąg obchodów jubileuszowych.
W części oficjalnej programu wprowadzono do sali gimnastycznej sztandar szkoły, odśpiewano hymn państwowy, a uczniowie z klas: 2, 3b, 4a, 4b i 5 pod kierunkiem pani Izabeli Majty zatańczyli poloneza.

Potem pani dyrektor Stanisława Kapusta jeszcze raz przywitała zebranych i wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym przedstawiła zarys historii naszej szkoły i jej misję, podkreśliła dokonania poprzednich pokoleń, wkład lokalnej społeczności i władz miejscowych podczas budowy nowej szkoły i sali gimnastycznej. Wspomniała o pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli do wieczności. Ich pamięć uczczono minutą ciszy i wysłuchaniem utworu instrumentalnego w wykonaniu pana Marka Śnieżka, nauczyciela muzyki.

Pani dyrektor nawiązała również do słów św. Jana Pawła II, Patrona Szkoły, które są naszym mottem: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali", podkreślając jednocześnie, że szkołę tworzą ludzie i to dzięki wspólnym wysiłkom możemy być dzisiaj dumni, iż dwustuletnia Szkoła Podstawowa w Wołowicach cieszy się zasłużoną renomą.

Następnie pani dyrektor poprosiła o zabranie głosu czcigodnych gości zaproszonych na uroczystości: panią dyrektor Joannę Florkiewicz - Kamieniarczyk, panią wizytator Martę Wiechniak – Małek, pana wójta Szymona Łytka, ksiądza dyrektora Andrzeja Kieliana.
Tej części uroczystości towarzyszyło wiele ciepłych i wzruszających słów. Wszyscy mówcy podkreślali doniosłość i wagę uroczystości rocznicowej, składali Społeczności Szkolnej gratulacje i życzenia.

Na ręce pani dyrektor Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik oraz Małopolski Kurator Oświaty pani Barbara Nowak przekazali listy gratulacyjne z wyrazami uznania, podziękowaniami i życzeniami wszelkiej pomyślności dla Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego, Pracowników Szkoły, Uczniów i Rodziców.

Ponadto Wojewoda Małopolski przekazał szkole pamiątkowy medal wybity z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, a Małopolski Kurator Oświaty - "Wielką Księgę Niepodległości".

Z kolei pani dyrektor Stanisława Kapusta podziękowała serdecznie za wieloletnią pracę i zasługi dla szkoły swoim poprzedniczkom na tym stanowisku: pani Felicji Górnej, pani Teresie Kaczmarczyk oraz pani Annie Kasprzyk. Ponieważ na uroczystość nie mogły przybyć zaproszone panie Górna i Kaczmarczyk, w ich imieniu pani dyrektor Kapusta odczytała nadesłane przez nie listy z wyrazami wdzięczności i życzeniami. Pani Anna Kasprzyk wyraziła swoje wzruszenie i w serdecznych słowach podziękowała za pamięć i słowa uznania.

Listy gratulacyjne dla pani dyrektor i całej społeczności szkolnej oraz wiązanki kwiatów i najlepsze życzenia przekazali również: pan Marian Paszcza, były nauczyciel szkoły, radny gminy Czernichów oraz przedstawiciele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołowicach.

Pani dyrektor i uczniowie prowadzący w imieniu całej społeczności szkolnej wręczyli szacownym Gościom okolicznościowe upominki i wiązanki kwiatów.

Prowadząca spotkanie, Julia Łagosz, serdecznie podziękowała w imieniu całej Społeczności Szkolnej wszystkim sponsorom za pomoc i wsparcie okazane przy organizacji obchodów 200-lecia Szkoły, a po wyprowadzeniu sztandaru zaprosiła do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez panie polonistki: Barbarę Pluszyńską, Agnieszkę Sury i Kingę Madej - Tymicką.

Program artystyczny podzielony był na trzy scenki, które obrazowały koloryt i specyfikę szkoły dawnej, szkoły peerelowskiej oraz szkoły współczesnej.

W scence ukazującej szkołę dawną charakteryzującą się surową dyscypliną wystąpili uczniowie klasy IVa: Emilia Drewnicka, Jolanta Głowacka, Zuzanna Kiedrowska, Jakub Kowalski, Paweł Janas i Kacper Galos.
Rolę nauczycielki odegrała Ewa Ossowska.

Druga scenka przedstawiała szkołę peerelowską z obowiązkowymi fartuszkami i cotygodniowymi apelami oraz prężnie działającymi drużynami harcerskimi. Scenkę tę odegrali uczniowie klasy V: Martyna Kurosad, Milena Soból, Hubert Kucharz, Piotr Mogiła, Karol Zabagło i Filip Kapusta. Jakub Madej prowadził lekcję jako nauczyciel.
Najbliższa naszym doświadczeniom lekcja w szkole współczesnej z powszechnie używanymi telefonami komórkowymi i rozluźnioną dyscypliną była odegrana przez uczniów klasy VII: Maję Perlińską, Sylwię Wędzichę, Jagodę Kurosad, Lidię Błaut, Oliwię Grzesiak, Weronikę Zaborowską i Grzegorza Choczyńskiego. Pedagogiem szkolnym była Zuzanna Szlufik. Z niełatwą rolą nauczyciela zmagał się Stanisław Łagosz, a postać woźnego szkolnego odegrał Michał Jakubowski.

W tej części uroczystości rolę prowadzącego przejął kronikarz, który czytał fragmenty kronik szkolnych i komentował dzieje. Kronikarza grała Karolina Ochojska, uczennica klasy piątej.

Całość przedstawienia przeplatana była występami chóru szkolnego pod dyrekcją pana Marka Śnieżka. Chórzyści zaśpiewali następujące piosenki: "Dzwon Zygmunta", " Żegnaj profesorze", "Stokrotkę", "Barkę" oraz "Alleluja". Chórowi przygrywał szkolny zespół instrumentalny w składzie: Jagoda Kurosad z kl. 7 i Jędrzej Rosek z kl. 6 - na skrzypcach oraz Grzegorz Choczyński z kl. 7 - na flecie. Popisowo odtańczyli krakowiaka: Łucja Siejka i Franciszek Brzeziński z kl. 3b oraz Zofia Brzezińska i Paweł Tabor z kl. 5. Układy taneczne wykonali uczniowie z zajęć hip – hopu. Występy uczniów bardzo podobały się wszystkim widzom i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

W kolejnej części uroczystości pani dyrektor zaprosiła na środek emerytowanych nauczycieli, którzy uczyli w naszej szkole, panie: Janinę Bańdo, Otylię Kapustę, Zofię Lach, Grażynę Lelek, Barbarę Łytek, Zofię Zabagło i pana Stefana Kapustę oraz nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole, panie: Marię Figę, Małgorzatę Zabagło, Aleksandrę Banach, Marię Jarosz oraz panów: Tomasza Celeja i Wiesława Pastułę.

Wszystkim nauczycielom pani dyrektor podziękowała za zaangażowanie w pracy i zasługi dla szkoły, a także wręczyła na pamiątkę monografię szkoły, która powstała dla uczczenia dwusetnej rocznicy powstania naszej placówki. Autorami monografii są: pani Agnieszka Sury i pan Marcin Kuschill, a patronat honorowy nad publikacją objął wójt gminy Czernichów, pan Szymon Łytek. 

Prowadzący i pani dyrektor podziękowali wszystkim za uświetnienie swoją obecnością tej wyjątkowej uroczystości i zaprosili gości do zwiedzania szkoły i wpisów do Księgi Pamiątkowej.

Na zakończenie akademii pani dyrektor zaprosiła dawną i obecną Kadrę Pedagogiczną do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Salę gimnastyczną do uroczystości przygotowały pani Izabela Majta i pani Bogumiła Czuba, która oprócz tego dokumentowała przebieg uroczystości, wykonując zdjęcia. Nad projektem banera do sali pracowała pani Barbara Pluszyńska, która ponadto we współpracy z panem Marcinem Kuschillem zaprojektowała baner reklamujący jubileusz 200-lecia zamieszczony na frontowej ścianie budynku szkolnego. Plakat reklamujący uroczystości jubileuszowe wykonał pan Marcin Kuschill. Zaproszenia i podziękowania zostały zaprojektowane przez panią Renatę Puchałę. Za kontakt ze sponsorami odpowiedzialne były panie: Urszula Wojtyto i Katarzyna Zabagło.

Poczynania wszystkich zespołów koordynowała i nad całością prac przygotowawczych czuwała, służąc radą i pomocą, pani dyrektor Stanisława Kapusta.

Rada Rodziców przygotowała dla odwiedzających szkołę poczęstunek i atrakcyjne zabawy dla dzieci. Ochotnicze Straże Pożarne z Wołowic i z Dąbrowy Szlacheckiej czuwały nad bezpieczeństwem podczas imprezy. Przy stoisku w holu pani Agnieszka Sury i pan Marcin Kuschill reklamowali swoją książkę pt.: "200 lat Szkoły w Wołowicach. 1818 - 2018" oraz rozprowadzali gadżety (kubki, koszulki, długopisy, plecaki, torby) z nadrukiem jubileuszowym.

Dla zwiedzających szkołę nauczyciele przygotowali ciekawe wystawy w salach lekcyjnych.
Zachwyt i uznanie gości wzbudziła ekspozycja przygotowana przez panią Barbarę Jastrzębską - Bańdo w sali nr 16 nazwanej Salą Jana Pawła II. Poświęcona ona była naszemu Patronowi oraz Jego uczniowi i przyjacielowi, najwybitniejszemu absolwentowi naszej szkoły, ks. prof. Tadeuszowi Styczniowi.

Zgromadzono tutaj bezcenne i unikatowe pamiątki rodzinne, m.in.: oryginał życiorysu napisanego własnoręcznie przez Karola Wojtyłę; zegarek, długopis i kurtkę papieża; upominki przekazane Ojcu Świętemu przez wiernych; różaniec, którym dotknięto ciała Ojca Świętego tuż po Jego ostatnim tchnieniu; kamień z napisem "Z polany wysokogórskiej z widokiem na szczyt Griwola. Świadek ostatniej wycieczki Jana Pawła II w Alpy"; zdjęcia z prywatnych spotkań z papieżem.

W części wystawy zatytułowanej: "Twórcze związki Profesora z Mistrzem" można było podziwiać oryginały listów pisanych przez Ojca Świętego do swojego przyjaciela oraz bogaty dorobek naukowy ks. prof. Tadeusza Stycznia.

Jedna z wielu książek ks. profesora zatytułowana "Z Karolem Wojtyłą Myśląc Ojczyzna" zawiera następującą dedykację: "Mojej Szkole Powszechnej w Wołowicach, gdzie moja Ojczyzna i miłość do Ludzi i Boga tak głęboko rozbudzona w domu nr 82".
Oprócz tego w sali przygotowano wystawę obrazów o tematyce religijnej namalowanych przez pana Franciszka Kucharza, absolwenta szkoły, który obecnie pracuje u nas jako konserwator oraz wystawę prac pt.: "Patron w wyobraźni uczniów". Można też było oglądać film o papieżu pt.: "Apartament" wyświetlany na tablicy interaktywnej.

Duże zainteresowanie budziła także sala nr 10 nazwana Salą Harcerską, gdzie panowie: Piotr Kazimierczak, Paweł Kapusta i Robert Cetera zaaranżowali biwak harcerski z namiotem i ogniskiem oraz eksponowali mundury harcerskie, odznaki, chusty, noże zwane finkami oraz zdjęcia naszych harcerzy. Każdy mógł obejrzeć również wpisy w kronikach naszej dawnej drużyny harcerskiej i porozmawiać z panem Piotrem Kazimierczakiem, wieloletnim opiekunem drużyny, który barwnie i z humorem odpowiadał zwiedzającym na pytania dotyczące życia harcerskiego. W sali tej można było posłuchać też harcerskich piosenek i przyjrzeć się materiałom z konkursów niepodległościowych organizowanych przez naszą szkołę.

Kolejna wystawa, którą przygotowali pani Bogumiła Czuba i pan Damian Sternal, poświęcona była osiągnięciom sportowym naszych uczniów i mieściła się w sali nr 8. Zgromadzono tutaj zdjęcia naszych sportowców oraz zwycięskie puchary i dyplomy, które wywalczyli w różnych zawodach i rozgrywkach.

Pani Bogumiła Czuba zrobiła ponadto relacje zdjęciowe z ważnych wydarzeń z życia szkoły oraz kserokopie dyplomów olimpijczyków oraz zwycięskich uczestników różnorodnych konkursów i udekorowała nimi korytarze szkolne.

Z kolei w sali nr 7 panie Barbara Nowacka i Agnieszka Sury zgromadziły: kroniki szkolne, prace uczniów z konkursów szkolnych, plakaty wykonane przez uczniów na 200 - lecie Szkoły, zdjęcia z różnych imprez i wycieczek szkolnych oraz dyplomy uczniów z wielu konkursów.
W budynku starej szkoły w salach nr 13 i 14 panie Kinga Madej - Tymicka i Marta Hojny oferowały odwiedzającym szkołę absolwentom odszukanie swojego nazwiska i podpisanie się na Liście Absolwenta, a wszystkim zwiedzającym obejrzenie archiwalnych dokumentów szkolnych: arkuszy ocen, ksiąg inwentarzowych oraz starych protokołów rad pedagogicznych i świadectw szkolnych. Powszechny podziw budziła piękna kaligrafia zapisów w starych księgach.

W sali nr 15 pani Magdalena Tyrała przygotowała wystawę prac uczniów na temat parków narodowych w Polsce. Eksponowane były zaprojektowane przez młodzież symbole parków narodowych i projekty edukacyjne uczniów klasy drugiej gimnazjum charakteryzujące Ojcowski Park Narodowy.

Panie Weronika Lorenc i Urszula Wojtyto w sali nr 12 zorganizowały dla uczniów konkurs plastyczny z nagrodami pt.: "Kartka dla mojej szkoły".
W bibliotece szkolnej pani Elżbieta Siwek urządziła wystawę zaprojektowanych przez uczniów okładek książek i ilustracji do przeczytanych lektur.
Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem i dlatego pani dyrektor postanowiła otworzyć szkołę dla zwiedzających także w niedzielę w godzinach od 15.00 do 20.00.

W poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. społeczność szkolna zasadziła w ogrodzie, obok boiska sportowego, dąb pamięci ufundowany przez pana Szymona Łytka, wójta gminy Czernichów, z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nadano mu imię Jan na cześć pierwszego dyrektora szkoły w Wołowicach - pana Jana Kuźmy.

W tym dniu uczniowie mieli jeszcze możliwość ponownego zwiedzania sal wystawowych w szkole.

Przeżyliśmy dni pełne radości, wspomnień i wzruszających spotkań po latach. Ich wspomnienie pozostanie na długo w naszej pamięci.

Barbara Pluszyńska

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
<