W dniu 8 marca 2015 roku 46 strażaków Gminy Czernichów zdało egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kurs został zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego. Trwał 66 godzin. Obejmował zajęcia teoretyczne  oraz ćwiczenia praktyczne z użyciem fantomów i sprzętu ratowniczego (AED, materac i szyny próżniowe, kamizelka Ked, fantom z bocznym przekrojem dróg oddechowych).

Zajęcia prowadzone były przez  sześciu ratowników medycznych, pracujących na co dzień w Zespołach Wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Egzamin, złożony przed Państwową Komisją, wyznaczoną przez Konsultanta Małopolskiego w dziedzinie Medycynie Ratunkowej, odbył się w trzech etapach.
Pierwszy etap to testy z teorii, które kwalifikowały strażaków do dalszego egzaminu.Po półgodzinnym egzaminie pisemnym, który zaliczyło 46 osób, nastąpił etap praktyczny, polegający na udzielaniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w sytuacjach symulowanych na osobie dorosłej i dziecku. Drugi etap egzaminu strażacy zdawali indywidualnie. Ostatnią częścią egzaminu była symulacja zdarzenia, w którym działały zespoły złożone, jak w życiu codziennym strażaków, z sześciu osób. Ten etap według strażaków był najcięższy, gdyż po wylosowaniu zadania, zastęp działał na pozorantach. Trzeba zaznaczyć, że komisja nie ułatwiała tego zadania, gdyż wprowadzała dodatkowe utrudnienia, jakie mogą się zdarzyć podczas akcji ratowniczych. Bardzo zmęczona, ale uśmiechnięta i szczęśliwa grupa 46 strażaków, w tym trzech kobiet, odebrała z rąk Komisji Egzaminacyjnej, zaświadczenia o uzyskaniu tytułu Ratownika.
35 ratowników odbyło cały kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, a 11 zdawało egzamin recertyfikacyjny - uprawnienia zdobyli wcześniej i co trzy lata muszą odnawiać swoje umiejętności, zdając egzamin prze Państwową Komisją. Kurs przeprowadziła Firma Ochrona Pracy z Wadowic pod Kierownictwem Licencjonowanego  Ratownika Medycznego - Michała Kwarciaka.

Wstecz

Template Design free joomla templates