Konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

logo-powodzUprzejmie informujemy, że w  terminie 6 miesięcy, od dnia 22.12.2014 r. do dnia 22.06.2015 r., odbywają się konsultacje społeczne Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to dokumenty niezwykle istotne, gdyż zawierają one m in. katalog działań służącym obniżeniu ryzyka wystąpienia powodzi na danym obszarze.Osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia w zakresie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy oraz do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionów wodnych. Szczegółowe informacje na temat działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, jak również dokumenty będące przedmiotem konsultacji, zostały opublikowane w wersji elektronicznej na stronie: www.powodz.gov.pl

Wstecz

Template Design free joomla templates