Spotkanie informacyjno - konsultacyjne w Czernichowie

We wtorek 29 września br. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań organizowanych w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla stowarzyszenia Blisko Krakowa. Na spotkaniu mającym charakter warsztatowy przeprowadzona została analiza SWOT, czyli analiza mocnych i słabych stron naszego obszaru, szans i zagrożeń z nich wynikających, a także celów opracowywanej LSR. Spotkania te są kolejnym etapem prowadzonych konsultacji społecznych w ramach realizowanego Planu włączenia społeczności lokalnej w proces tworzenia strategii.

Wstecz

Template Design free joomla templates