"Inteligentny" wał powstał pod Krakowem

30 września 2015 r. w Czernichowie pod Krakowem odbyła się prezentacja możliwości pomiarowych jednego z najnowocześniejszych w Europie eksperymentalnych wałów przeciwpowodziowych. Liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza.

Unikatowe laboratorium badawcze w skrócie nazwać można „inteligentnym wałem przeciwpowodziowym” – docelowo będzie on wyposażony w zestaw ponad 1200 specjalistycznych czujników. Obiekt powstał na terenach zalewowych Wisły, w pobliżu Szkoły Rolniczej w Czernichowie, a został on zbudowany w ramach Projektu Informatycznego Systemu Monitoringu Obwałowań Przeciwpowodziowych (ISMOP). Głównym założeniem eksperymentalnego wału będzie opracowanie kompleksowego systemu wspierającego działalność organów państwa i samorządów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ludności.

ISMOP ma na celu zbieranie danych dotyczących procesów zachodzących w wale, optymalizację ich przesyłu, interpretację i analizę z wykorzystaniem numerycznych symulacji. Innowacją jest wykorzystanie szeregu czujników monitorujących zmiany w obrębie korpusu oraz porównanie ich z wynikami symulacji numerycznych. Zaproponowane podejście umożliwi przewidywanie stanu wału i zagrożeń wynikających z nasiąkania gruntu. W wale, przypominającym kształtem stadion sportowy, będzie można przeprowadzać symulację warunków panujących podczas powodzi. Monitoring wewnątrz wału obejmie m.in. pomiar ciśnienia porowego, temperatury oraz ciśnienia gruntu. Łączna kubatura wybudowanego w ramach projektu obiektu wynosi ponad 28 tysięcy metrów sześciennych, jego wysokość to ponad 4 metry, a długość 200 metrów.

Konsorcjum naukowo-przemysłowe, w którego skład wchodzą  między innymi dwa wydziały  AGH (Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji), postawiło sobie za cele przede wszystkim zbieranie danych pomiarowych w trybie ciągłym, interpretację i analizę pomiarów z wykorzystaniem symulacji komputerowych, a także dostarczanie zwizualizowanych wyników dla właściwych organów administracji. Wszystko po to, by dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej budować, chronić i monitorować wały przeciwpowodziowe.

Szczegółowe informacje na temat projektu: www.ismop.edu.pl.

+ VIDEORELACJA TVN 24

+ VIDEORELACJA TVP KRAKÓW

+ WARUNKI POGODOWE NA OBIEKCIE

+ WIDOK Z KAMERY NA ŻYWO

Wstecz

Template Design free joomla templates