Plan działania priorytetowego gm. Czernichów

iDziałane priorytetowe polega na szczególnym zainteresowaniu się problem występującym  w określonym rejonie służbowym dzielnicowego. Dzielnicowy, w uzgodnieniu  z kierownikiem Posterunku Policji w Czernichowie, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, przygotowuje plan działania priorytetowego do czego obliguje go Zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych. Dzielnicowy diagnozuje zagadnienie na podstawie własnych obserwacji, oceny stanu bezpieczeństwa w rejonie służbowych oraz konsultacji przeprowadzonych z lokalnym społeczeństwem. Policjant realizuje wyznaczone cele wspólnie z innymi instytucjami między innymi ze Strażą Leśną, Urzędem Gminy oraz innymi podmiotami, które posiadając określone kompetencje mogą udzielić pomocy i przyczynić się do rozwiązania problemu.

Zachęcam mieszkańców gminy do podejmowania podniesionych kwestii i udzielenia pomocy dzielnicowym.

 

l.p. Plan działania priorytetowego gm. Czernichów Rejon
1.

Akty wandalizmu, wybryki chuligańskie dokonywane przez młodzież grupującą się w rejonie przystanku MPK i na skwerze przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego miejscowości Czernichów

Dzielnicowy rejon nr. X

asp. Łukasz Kocot

2. Nieprawidłowe parkowanie w miejscowości Rybna

Dzielnicowy rejon nr. XI

asp. Sławomir Panek

3.

Osoby oraz młodzież popełniająca wykroczenia spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem jego spożycia. Występowanie zjawiska w rejonie „Placówka handlowa w Kłokoczynie” oraz rejonie budynku placówki oświatowej w Kłokoczynie.

Dzielnicowy rejon nr. XII

asp. Adrian Sapiechowski

Wstecz

Template Design free joomla templates