Ćwiczenia "Powódź 2017"

Od 19 do 21 kwietnia odbywały się ćwiczenia „POWÓDŹ 2017”, w których brali udział komendanci formacji Obrony Cywilnej ratownictwa przeciwpowodziowego z województwa małopolskiego i kadeci Kompanii 1 Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

 

Cześć teoretyczna realizowana była w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, część praktyczna odbyła się na terenie międzywala Wisły w Czernichowie.

Podczas ćwiczeń w Czernichowie, uczestnicy zapoznali się najpierw z teorią, a potem praktyką wypompowywania wody z zalanych obszarów i obiektów, a także z aktualnymi sygnałami alarmowymi OC. Zajęcia na sztucznym wale przeciwpowodziowym, zbudowanym w ramach realizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą grantu, pozwoliły na poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie monitoringu wałów przeciwpowodziowych, zasad ich utrzymania i wzmacniania. Następnym elementem ćwiczeń była ewakuacja ludzi i zwierząt z terenów objętych powodzią oraz pokaz uszczelnienia i podnoszenia wału przeciwpowodziowego.

Organizatorami ćwiczeń, podobnie jak w poprzednich latach, byli: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Urząd Gminy Czernichów. Przebieg szkolenia koordynowali: młodszy brygadier Tomasz Janecki ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, starszy inspektor wojewódzki ds. ochrony przeciwpowodziowej Andrzej Krawiec z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz specjalista ds. bezpieczeństwa publicznego Krzysztof Sury z Urzędu Gminy Czernichów.

O tym, że organizowanie takich ćwiczeń na naszym terenie ma głęboki sens, najlepiej świadczy fakt, że tydzień po ich zakończeniu poziom wody w Wiśle podniósł się ponad stan ostrzegawczy i w gminie Czernichów ogłoszone zostało pogotowie przeciwpowodziowe. Tym razem – całe szczęście – na pogotowiu się skończyło...

ks

Wstecz

Template Design free joomla templates