XVIII Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie

27 marca w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbył się XVIII Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie.

Patronat Honorowy nad Turniejem objęli: pani Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, pan Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, pan prof. Tadeusz Słomka - JM Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej, pan prof. Kazimierz Karolczak - JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, pan prof. Włodzimierz Roszczynialski – JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, pan Paweł Kolasa - burmistrz miasta i gminy Skawina, pan Wacław Gregorczyk – burmistrz Krzeszowic, pan Szymon Łytek – wójt gminy Czernichów.

W Turnieju wzięły udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego: LO ze Skawiny, LO z Krzeszowic, ZSiPO ze Skały, ZSP z Giebułtowa, ZSRCKU z Czernichowa, ZKS ze Skawiny i ZSTE ze Skawiny.

XVIII Turniej przebiegał w dwóch etapach: indywidualnym, w którym uczestnicy mieli do rozwiązania test obejmujący wiedzę o Europie i drużynowym, w którym uczestnicy odpowiadali na pytania z geografii, historii, kultury, nauki oraz integracji europejskiej. Podczas turnieju uczniowie zmierzyli się również z pytaniami na temat 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w ramach realizowanego w ZSTE projektu „Nasza Niepodległa”.

Pomysłodawcą i organizatorem turnieju jest pan Andrzej Ciaptacz, nauczyciel i wychowawca w ZSTE w Skawinie.

Wyniki turnieju i więcej informacji: ZSTE w Skawinie

Wstecz

Template Design free joomla templates