Dzisiaj jest: 4 Kwietnia 2020    |    Imieniny obchodzą: Wacław, Izydor, Benedykt

Sprawozdanie z konsultacji z mieszkańcami Zagacia

Zgodnie z zarządzeniem nr 9.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Zagacia odbyły się konsultacje, których przedmiotem było wprowadzenie nazw ulic w tej miejscowości.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej gminy Czernichów www.czernichow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernichów oraz na tablicach informacyjnych na terenie sołectwa Zagacie.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli wszyscy dorośli mieszkańcy Zagacia.

Opracowanie zawierające opis i schemat proponowanego przebiegu ulic oraz ich nazw zostało umieszczone wraz z ogłoszeniem o konsultacjach w formie elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.czernichow.pl, a także wyłożone w formie papierowej do wglądu: w Urzędzie Gminy Czernichów – Biuro Obsługi Klienta oraz u sołtysa Zagacia.

Uczestniczący w konsultacjach mieszkańcy mogli wnosić na piśmie lub w formie elektronicznej opinie i uwagi oraz propozycje zmian do przedstawionego projektu. W czasie trwania konsultacji do Urzędu Gminy Czernichów oraz pozostałych punktów konsultacyjnych wpłynęły 3 uwagi do zaproponowanych nazw i przebiegu ulic. Uwagi zawierały następujące propozycje:
− nadanie nazwy „Sienkiewicza”, „Lea”, „Św. Jana” lub „Słowackiego” działce prywatnej nr 341/4;
− połączenie drogi gminnej „Pod Górką” (przebieg po działce gminnej nr 50) z drogą gminną „Gaj” (przebieg po działce gminnej nr 38) w jedną ulicę o nazwie „Gaj”;
− droga gminna, przebieg po działce gminnej nr 207 - proponowane nazwy: „Nad Potokiem”, „Wisławy Szymborskiej” (w projekcie nazwa „Strażacka”).
Dodatkowo wpłynęły 2 uwagi:
− pozostawienie dotychczasowego adresu zameldowania w Zagaciu mieszkańcom, których nieruchomości są położone w Nowej Wsi Szlacheckiej;
− droga gminna, przebieg po działce gminnej nr 1634 w Nowej Wsi Szlacheckiej - proponowane nazwy: „Dębowa”, „Łąkowa”, „Polna”, „Rolna” lub „Leśna” (w projekcie nazwa „Wyźrał”) - w związku z tym, iż projektowana ulica Wyźrał nie jest położona w Zagaciu nie była objęta konsultacjami.

Zastępca Wójta
(-) Maciej Gędłek

Czernichów, 18 luty 2019 r.

 

Sprawozdanie z konsultacji z mieszkańcami Zagacia

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...