Program EDU ARCTIC - bliżej nowoczesnej nauki i technologii, bliżej obszarów polarnych

Szkoła Podstawowa w Kamieniu uczestniczy w ogólnoeuropejskim projekcie edukacyjnym, który ma zachęcić uczniów w wieku 13-19 lat do dalszego kształcenia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, inżynierii, technologii, a w przyszłości – być może wyboru ścieżki zawodowej związanej z tymi dziedzinami.

Projektem kieruje Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, działając we współpracy z instytucjami realizujący badania w Arktyce ( z Islandii, Norwegii, USA oraz Wysp Owczych, terytorium zależnego Danii).

W ramach projektu realizowane są różne przedsięwzięcia mające na celu przybliżenie badań i obserwacji w obszarach polarnych. Nasza szkoła uczestniczy w lekcjach on-line prowadzonych przez naukowców. Lekcje są powszechnie dostępne, plan tematyczny i godzinowy podawany jest z dużym wyprzedzeniem (godziny lekcji są podane w czasie uniwersalnym – przy okazji można poćwiczyć obliczenia czasu strefowego). W trakcie lekcji uczniowie rozwiązują quizy i przesyłają swoje odpowiedzi, które są od razu widoczne na ekranie dla wszystkich aktywnych uczestników. Mogą też zadawać pytania i dyskutować z prowadzącym. Po każdej lekcji przeprowadzana jest ewaluacja w języku angielskim. Lekcje dają więc naprawdę możliwość pracy metodą STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), łącząc w praktyce nauki przyrodnicze z technologią.

Przykładowe tematy lekcji:

Arktyka – kraina ludzi.

Jak bardzo jest ciemna noc polarna?

Co łączy renifery z kątem nachylenia osi obrotu Ziemi?

Dlaczego w Arktyce spotkamy pingo, ale nie pingwina?

 

SP Kamień

 

12042019

źródło : https://edu-arctic.eu/

 

Wstecz

Template Design free joomla templates