V Rajd Konny trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego

27 kwietnia przez gminę Czernichów przejechali uczestnicy V Rajdu Konnego trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego, którego organizatorem było Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rtm. Witolda Pileckiego w Chrzanowie.

Przed godz. 14.00 kawalerzyści dotarli do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, gdzie zatrzymali się na odpoczynek.

W tym roku przy okazji rajdu odbyła się również I edycja Konkursu pn. "Witold Pilecki - życie i działalność", do którego zaproszeni zostali uczniowie uczęszczający do szkół znajdujących się na trasie rajdu. Jednym z laureatów konkursu został Adrian Musiał - uczeń ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Wołowicach, który zajął II miejsce w kategorii szkół podstawowych.

GALERIA

 

Wstecz

Template Design free joomla templates