WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W PRZEGINI NARODOWEJ

W wyniku przeprowadzonego w dniu 30 czerwca 2019 r. głosowania, na sołtysa wybrany został Krzysztof Czuba.

Uprawnionych do głosowania było 556 osób.

Głosowało 195 uprawnionych.

Na podstawie protokołu głosowania sporządzonego przez Sołecką Komisję Wyborczą w Przegini Narodowej, Gminna Komisja ds. Wyborów Sołeckich ustaliła, że kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 

1.

Czuba Krzysztof

1

0

4

2.

Kosek Ewa

9

1

 

https://bip.malopolska.pl/ugczernichow,a,1628235,informacja-gminnej-komisji-ds-wyborow-soleckich-w-czernichowie-o-wyniku-wyborow-soltysa-przegini-nar.html

Wstecz

 

 

Template Design free joomla templates