BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

Banner

Dzisiaj jest: 1 Grudnia 2020    |    Imieniny obchodzą: Natalia, Blanka, Eligiusz
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.korona.slajdy19102020gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.nowe.s-zima-drogi-czernichowgk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.korona.slajd-koronagk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.PSR2020_grafika_01gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.slajdy_gospodarka-odpadamigk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.slajdy-dofinansowaniegk-is-95.pnglink
0 1 2 3 4 5 6
Progress bar

Ogłoszenie o naborze 11/2020, 12/2020

 
Już w najbliższy poniedziałek 7 września LGD bezpłatne spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach naborów 11/2020 oraz 12/2020. Spotkanie organizowane jest w formie online.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (12 256 02 31) lub mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Po zgłoszeniu udostępnimy link do spotkania.


Ogłoszenie o naborze nr 11/2020

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje z zakresu:

kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 8 września 2020 r. do 22 września 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa,

Adres:

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)

Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek-czwartek

piątek

8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00
Uwaga: w ostatnim dniu naboru (22 września 2020 r.) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 14:00.
Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 1.2 Kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”

Wskaźnik produktu 1.2.1 Liczba przedsięwzięć polegających na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa” – 10

Wysokość wsparcia:

Warunek dodatkowy:

Do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 25 000,00 zł na 1 przedsięwzięcie

Wnioskodawca w ramach każdego projektu musi realizować minimum 2 przedsięwzięcia, przy czym wsparcie na każde z przedsięwzięć wynosi nie więcej niż 25 000 zł

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 250 000 zł
Warunki udzielenia wsparcia:

1.      Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wydrukowane i spięte w segregatorze lub skoroszycie oraz 2 jednakowe egzemplarze wersji elektronicznej dokumentacji na płytach lub pendrive)

2.      Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.

3.      Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4.      Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

5.      Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.Lokalne kryteria wyboru operacji:

1.2 Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa” dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 15 pkt.
Lista wymaganych dokumentów:

1.      Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej 2 egz.;

2.      Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej 2 egz.;

3.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2 egz;

4.      Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 2 egz;

5.      Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy 2 egz       .

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt na nośnikach elektronicznych).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl
Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.
Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

+ Ogłoszenie o naborze nr 11/2020

http://www.bliskokrakowa.pl/1485


Ogłoszenie o naborze nr 12/2020

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje z zakresu:

realizacji inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 8 września 2020 r. do 22 września 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie/biurze Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa,

Adres:

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)

Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek-czwartek

piątek

8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00
Uwaga: w ostatnim dniu naboru (22 września 2020 r.) wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą wyłącznie do godziny 14:00.
Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 3.2. Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa.
Wskaźnik produktu 3.2.1 Liczba przedsięwzięć w sferze kultury które otrzymały wsparcie w ramach LSR – 8 przedsięwzięć

Wysokość wsparcia:

Podmioty podlegające ustawie o finansach publicznych nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000,00 zł na 1 przedsięwzięcie

Przedsiębiorcy nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 25 000,00 zł na 1 przedsięwzięcie

Inne podmioty do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 25 000,00 zł na 1 przedsięwzięcie

Warunek dodatkowy: Wnioskodawca w ramach każdego projektu musi realizować minimum 2 wskaźniki (w ramach każdego projektu muszą być objęte wsparciem minimum 2 przedsięwzięcia), przy czym wsparcie dla każdego z przedsięwzięć wynosi nie więcej niż 25 000 zł/przedsięwzięcie
Wysokość środków dostępnych w ramach naboru: 200 000,00 zł
Warunki udzielenia wsparcia:

1.      Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu (2 egzemplarze wydrukowane i spięte w segregatorze lub skoroszycie oraz 2 jednakowe egzemplarze wersji elektronicznej dokumentacji na płytach lub pendrive)

2.      Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.

3.      Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4.      Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

5.      Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.Lokalne kryteria wyboru operacji:

LKWO dla 3.2 Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa

dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 13 pkt.
Lista wymaganych dokumentów:

1.      Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej 2 egz.;

2.      Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej 2 egz.;

3.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2 egz;

4.      Oświadczenie o tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy 2 egz;

5.      Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, jeśli dotyczy 2 egz       .

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową (2 szt na nośnikach elektronicznych).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl
Wszystkie wymagane dokumenty są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.
Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi bezpłatne doradztwo (w chwili obecnej doradztwo prowadzone jest telefonicznie i mailowo) dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD, informacji można zasięgnąć również u koordynatorów w Urzędach Gmin.

+ Ogłoszenie o naborze nr 12/2020

 http://www.bliskokrakowa.pl/1488

 lgd

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...