Podpisano umowę na budowę obwodnicy miejscowości Rybna

 Podpisano umowę na budowę obwodnicy miejscowości Rybna.

W Urzędzie Gminy Czernichów przedstawiciel Wykonawcy COLAS Polska Sp. z o.o oraz pełniący funkcję Wójta Zbigniew Biernat w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Czernichów Zbigniewa Kędzierskiego podpisali umowę na realizację zadania: „Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna, w km 0+000,00 do 3+270,13 od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką, Gmina Czernichów”. Wartość umowy wynosi: 10 195 971,24 zł. Umowa zostanie zrealizowana w latach 2020-2022.
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości do 76% wartości robót budowlanych.
 
a 1
 
a 2

 

Wstecz

Template Design free joomla templates