#ZDALNASZKOŁA+ - SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA UCZNIÓW

 

m zdalna szkoła

#ZDALNASZKOŁA+ - SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA UCZNIÓW

Pełniący funkcję wójta Pan Zbigniew Biernat podpisał umowę na realizację grantu ZDALNA SZKOŁA+.

W ramach realizowanego przez okres 6 miesięcy projektu zostanie zakupione 38 laptopów wraz z dostępem do internetu LTE.

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.
W poprzednim projekcie Gmina Czernichów pozyskała środki na zakup laptopów i tabletów z dostępem do internetu LTE.

CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych.

Dlatego ten program głównie jest skierowany do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

Wartość projektu: 94 741,98 zł

 

Wstecz

 

Template Design free joomla templates