Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 02.08.2012

Czernichów, 02 sierpnia 2012 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647) ogłaszam o podjęciu przez Radę Gminy Czernichów uchwały nr XXV.181.2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem, na terenie gminy Czernichów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32 – 070 Czernichów 2, w terminie do dnia 29 sierpnia 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wykonawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.
Zapoznanie się z uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – 900-1700 , wtorek-piątek – 730-1530.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można wnosić:
1.    na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów,
2.    osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu,
3.    drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek SOOS – planu Kajasówka”, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2012 r.
Wnioski powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot  oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czernichów.

Template Design free joomla templates