Aktualności

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 września 2019 r


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie II
z dnia 13 września 2019 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Czernichów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 3,
- Nr 9, w liczbie 2,
- Nr 10, w liczbie 2.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów.
§ 3
W dniu 18.09.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 4
- Nr 8.
§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Krakowie II

Wojciech Andrzej Makieła

Wstecz

Template Design free joomla templates