Aktualności

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa
ul. Żwirki i Wigury 23, 32-050 Skawina
informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. aktywizacji i promocji
zatrudniono Panią Ewę Kraus, zamieszkałą w Konarach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniali wymagania formalne ustalono, że Pani Ewa Kraus w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Specjalisty ds. aktywizacji i promocji. Wobec powyższego Zarząd uznał Panią Ewę Kraus za najlepszą kandydatkę na to stanowisko.

 

Template Design free joomla templates