Aktualności

Inofrmacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek gminnych z dnia 28 września 2012

Inofrmacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek gminnych

 

Czernichów, dnia 28 września 2012 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Wójt Gminy Czernichów, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 20 września 2012 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Czernichów przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Czernichów, gmina Czernichów.

 

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czernichów, składającej się z działki nr 219/6 o powierzchni 0,1100 ha, zapisanej w KR1K/00018727/1, położonej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Czernichów obowiązującym do dnia 5 listopada 2008 r.

 

 

         Na sprzedaż działki nr 219/6:

               1. Do przetargu dopuszczono 1 osobę

               2. Cena wywoławcza wynosiła 113 000,00 zł + VAT

               3. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 114 130,00 zł + VAT.

               4. Nabywcą nieruchomości zostali: Aleksandra i Arkadiusz Dziedziccy.

-------------------------------

 

Czernichów, dnia 28 września 2012 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Czernichów, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 20 września 2012 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Czernichów przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Czernichów, gmina Czernichów.

 

 

 

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Czernichów, składającej się z działki nr 219/3 o powierzchni 0,1132 ha, zapisanej w KR1K/00018727/1, położonej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Czernichów obowiązującym do dnia 5 listopada 2008 r.

 

 

 

 

 

         Na sprzedaż działki nr 219/3:

 

 

 

  1. 1.Cena wywoławcza działki nr 219/3 wynosiła 110 000,00 zł + VAT
  2. 2.Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości.

 

Template Design free joomla templates