Wymiana pieców węglowych

Dofinansowanie do wymiany kotłów w 2017 r. - Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla województwa małopolskiego, dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Krakowie

Wójt gminy Czernichów informuje iż gmina Czernichów pozyskała środki na udzielanie osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne, w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czernichów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW w Krakowie).

Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania budynku udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zmiany systemu ogrzewania lub na zakup elementów związanych ze zmianą systemu ogrzewania poniesionych przez wnioskodawcę i wynosi do 70 % kosztów kwalifikowalnych, w tym do 50% kosztów (netto) stanowić będą środki z WFOŚiGW w Krakowie, a do 20% stanowić będą środki budżetu gminy (wkład własny gminy).

Zakres rzeczowy przedmiotu dotacji:
1. demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
2. montaż nowej kotłowni na gaz, olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
3. podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej, wewnętrzna linia zasilania,
4. montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. o sprawności energetycznej większej bądź równej 87% dla kotłów zasilanych kwalifikowanymi paliwami węglowymi oraz odpowiadającym klasie EKOPROJEKT (ECO DESIGNE) dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia. Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania,

Maksymalne jednostkowe koszty dla modernizacji kotłowni (o mocy do 1MW) na:
1. kotłownię niskotemperaturową do 1 100,00 zł/kW mocy,
2. kotłownię kondensacyjną do 1 300,00 zł/kW mocy,
3. kotłownię olejową w do 840,00 zł/kW mocy,
4. kotłownię na biomasę do 1 150,00 zł/kW mocy,
5. kotłownię węglową do 650,00 zł/kW mocy,
6. ogrzewanie elektryczne do 580,00 zł/kW mocy.

Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy nowej kotłowni. Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.
Mieszkańcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programach parametrów.
Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję.
Dodatkowych informacji udziela ekodoradca Agnieszka Smaga, Urząd Gminy Czernichów, pok. 108, tel. 12 270 21 04 w. 120

Do pobrania:

+ Uchwała

+ Wniosek (DOC)

 

Wstecz

Template Design free joomla templates