BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 1 Grudnia 2020    |    Imieniny obchodzą: Natalia, Blanka, Eligiusz

Artykuły

Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czułówek

WÓJT GMINY CZERNICHÓW

informuje,

że w okresie od 27 listopada do 8 grudnia 2017 r. zostaną przeprowadzone

konsultacje w sprawie wprowadzenia nazw ulic w Czułówku

 

Konsultacje obejmują obszar Czułówka i mogą w nich brać udział pełnoletni mieszkańcy Czułówka.

Poddane konsultacjom opracowanie zawierające schemat proponowanego przebiegu ulic oraz ich nazw będzie umieszczone wraz z ogłoszeniem o konsultacjach w formie elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.czernichow.pl, a także wyłożone w formie papierowej do wglądu: w Urzędzie Gminy Czernichów – Biuro Obsługi Klienta oraz u sołtysa Czułówka.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przedstawienia przez mieszkańców na piśmie lub w formie elektronicznej ich opinii i uwag do projektu oraz propozycji zmian
w tym projekcie.

Opinie lub uwagi oraz propozycje zmian do konsultowanego projektu, wraz z podaniem adresu zamieszkania osoby uczestniczącej w konsultacjach, należy złożyć na piśmie
w jednym z miejsc wyłożenia projektu, przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1, lub w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: albo na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu gminy (ePUAP).

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie opinie, uwagi oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 8 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż
14 dni po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.czernichów.pl i na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Zastępca Wójta

(-) Maciej Gędłek

Podstawa prawna:

art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),

1 pkt 2 oraz § 4 ust. 1 załącznika do uchwały nr XXIX.198.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia
26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 5942),

zarządzenie nr 78.2016 Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Czułówka.

+ schemat przebiegu ulic w wmiejscowości Czułówek

+ NAZWY ULIC W MIEJSCOWOŚCI CZUŁÓWEK

+ Sprawozdanie z konsultacji w sprawie ulic w Czułówku

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...