BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2021    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

Artykuły

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka

 

i

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

o podjęciu i kontynuacji zawieszonego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka

Działając na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.), uchwały Rady Gminy Czernichów Nr VII/86/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. (zmienionej uchwałą Nr IX/115/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. oraz uchwałą Nr XLVIII.359.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.) oraz w związku z §15 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) zawiadamiam o podjęciu zawieszonego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Kontynuacja wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 17 czerwca 2020 r. do 1 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32 – 070 Czernichów, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – 800-1700 , wtorek-czwartek – 730-1530, piątek – 730-1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów, początek o godz. 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2020 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuję o przeprowadzaniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka. Zapoznanie się z projektem planu miejscowego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją sprawy jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu – po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. (12) 270 22 00 wew. 118.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres Urzędu Gminy oraz drogą elektroniczną opatrzone tematem: „SOOS – Plan Dąbrowa Szlachecka” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2020 r. Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernichów.

Wójt Gminy Czernichów

+ Ogłoszenie Wójta Gminy Czernichów o podjęciu i kontynuacji zawieszonego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa SzlacheckaOgłoszenie Wójta Gminy Czernichów o podjęciu i kontynuacji zawieszonego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka

-------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

W związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby covid-19 – zawiadamiam o:

  • Zawieszeniu wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do odwołania.
  • Odwołaniu dyskusji publicznej – nad przyjętymi w projekcie przedmiotowego planu rozwiązaniami – zaplanowanej na dzień 15 kwietnia 2020 r.
  • Informacje o ewentualnych zmianach odnośnie terminu wyłożenia, terminu składania uwag i dyskusji publicznej zostaną podane do wiadomości zainteresowanych odrębnym komunikatem.

Wójt Gminy Czernichów

-------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

 

 

W związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby covid-19 – zawiadamiam o:

  • Wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 15 kwietnia 2020 r.
  • Odwołaniu dyskusji publicznej – nad przyjętymi w projekcie przedmiotowego planu rozwiązaniami – zaplanowanej na dzień 19 marca 2020 r.
  • Ustala się nowy termin dyskusji publicznej na dzień 15 kwietnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów, początek o godz. 1600.
  • Informacje o ewentualnych zmianach odnośnie terminu wyłożenia i dyskusji publicznej zostaną podane do wiadomości zainteresowanych odrębnym komunikatem.

Wójt Gminy Czernichów

 

-------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Czernichów Nr VII/86/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku (zmienionej uchwałą Nr IX/115/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku oraz uchwałą Nr XLVIII.359.2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku),

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32 – 070 Czernichów, ul. Gminna 1, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – 800-1700 , wtorek-czwartek – 730-1530, piątek – 730-1430.

Informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udzielał będzie przedstawiciel Wydziału Inwestycji  i Planowania Przestrzennego w okresie wyłożenia – od poniedziałku do piątku – w godz. 1000 – 1200.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów, początek o godz. 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o przeprowadzaniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka.

Zapoznanie się z projektem planu miejscowego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją sprawy jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres Urzędu Gminy, osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu oraz drogą elektroniczną opatrzone tematem: „SOOS – Plan Dąbrowa Szlachecka” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernichów.

Wójt Gminy Czernichów

 

 

+ Mapa prognozy dla miejscowości Dąbrowa Szlachecka (PDF)

+ Prognoza oddziaływania na środowisko Czernichów (PDF)

+ Rysunek planu Dąbrowa Szlachecka - 1_5000 (PDF)

+ Uchwała Dąbrowa Szlachecka (PDF)

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...