Artykuły

Uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania budowy obwodnicy w miejscowości Rybna

W dniu 4 czerwca 2020 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania budowy obwodnicy w miejscowości Rybna.

W uroczystości udział brali:

Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, poseł na Sejm RP
Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski
Maciej Michałowski dyrektor biura infrastruktury
Wojciech Pałka Starosta Krakowski
Jacek Gołda Dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
Maciej Gędłek Zastępca Wójta Gminy Czernichów
Zbigniew Kędzierski Przewodniczący Rady Gminy Czernichów
Józef Suchanik Radny Gminy Czernichów
Adam Bałuszek Radny Gminy Czernichów
Lucyna Płaneta Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego
Jacek Podgórski wieloletni Radny Gminy Czernichów

P1080909

 

Budowa Obwodnicy Rybnej to jedna z tych inwestycji, która stała się najważniejsza dla wójta Szymona Łytka. Przez ostatnie lata starał się pozyskać fundusze na jej budowę. Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych 2020 jego starania teraz stają się realne.

Zadanie jest realizowane od roku 2014. Gmina Czernichów zleciła wykonanie projektu obwodnicy. W ramach inwestycji w latach 2015-2019. Gmina rozpoczęła wykupywanie gruntów (na ten cel wydano z budżetu gminy ok. 490 tyś zł).
Wyprowadzenie ruchu z Rybnej to element kompleksowego rozwiązania drogowego poprawiającego bezpieczeństwo w gminie Czernichów i usprawniającego połączenie z drogą wojewódzką. 202,5 mln zł, czyli pula, która w tym roku przypadła Małopolsce z Funduszu Dróg Samorządowych, to realna szansa na podnoszenie standardów dróg lokalnych. Te środki w aktualnej sytuacji okazują się też swoistą gwarancją dla wielu miejsc pracy. To właśnie w inwestycjach infrastrukturalnych widzimy bowiem szansę na rozpędzenie się naszej gospodarki.

Projekt został dofinansowany z programu Fundusz Dróg Samorządowych. Pełna nazwa zadania: „Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna, w km 0+000,00 do 3+270,13 od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką, Gmina Czernichów”.
Całkowita wartość zadania: 26 563 722,41 zł
Wartość dotacji: 18 781 916,00 zł

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Czernichów a Powiatem Krakowskim, wartość wkładu własnego zadania zostanie zabezpieczona w budżetach obu Jednostek w wysokości 3 890 902,71 zł w rozbiciu na trzy lata.
Projektowana obwodnica przebiega z północy na południe od skrzyżowania z drogą powiatową nr K 2191K w rejonie działki nr 784/1 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780 w rejonie działki nr 487. Przebieg obwodnicy przyjęto na podstawie projektu koncepcyjnego obwodnicy oraz ukształtowania terenu.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2020 -2022.

W ramach projektu powstanie 3,27 km nowej drogi, oświetlenie na co najmniej 50% długości inwestycji, bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazd dla rowerzystów (tzw. wyniesione), aktywne oznakowanie na przejściu dla pieszych.
Powstanie droga klasy Z – szerokość pasa ruchu – 3 m. Wzdłuż drogi po obu stronach wykonane zostaną utwardzone pobocza o szerokości 1,00 m, oraz rowy drogowe o skarpach o nachyleniu z zakresu 1:1,5 – 1:1. Szerokość poboczy wzdłuż wlotu drogi powiatowej wynosi 1,00 m, natomiast przy poszerzeniu jezdni DW 780 pobocze zaprojektowano o szerokości 1,25 m.

mapa obwodnicy 2

Wstecz

Template Design free joomla templates