BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 23 Października 2020    |    Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna

Artykuły

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry start”

 

300 dobry start

 

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty do 30 listopada 2020 r. Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV2 zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków.

To nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski o nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

Informuje, że od 2020 r. wnioski można składać przez bankowość elektroniczną Krakowskiego Banku Spółdzielczego, osoby posiadające konto internetowe w/w banku – złożą wniosek bez wychodzenia z domu, bez konieczności stania w kolejce.

Apelujemy - chrońmy siebie innych, zachowujmy społeczny dystans, ograniczmy wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do niezbędnego minimum.

Z uwagi na trwającą epidemię oraz w zależności od rozwoju sytuacji - składanie wniosków drogą tradycyjną może być utrudnione lub mogą zostać wprowadzone dodatkowe rozwiązania organizacyjne.

Prosimy o śledzenia bieżących informacji.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Świadczenie dobry strat przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie „Dobry start” będzie przysługiwać także w przypadkach:

-ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,

-ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia a legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Warto też wspomnieć, że od 2019 roku, wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Jednocześnie należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Świadczenie „Dobry start” przyznawane będzie bez względu na sytuacje finansową rodziny czyli bez dochodu.

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej co oznacza że wnioskodawca otrzyma jedynie informacje o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry start” odbierze w terminie późniejszym w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie. Informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry start” nie będą wysyłane za pośrednictwem poczty.

Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Wypłaty świadczeń „Dobry start” ze względów organizacyjnych i technicznych realizowane będą poprzez przelew środków na konto bankowe wskazane we wniosku.

Ważną informacją jest fakt, że świadczenia „Dobry start” nie podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego czyli wszystkie wnioski będą załatwiane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie.

Druki wniosków o świadczenia „Dobry start” są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start, na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie www.gops.czernichow.pl oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

SPECJALNY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie jako realizator programu Dobry Start informuje, że w celu zminimalizowania ryzyka poszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne oraz ograniczenia prób wyłudzeń, Od 2018 r. funkcjonuje odrębny adres poczty elekltronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z tego adresu będą wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia w ramach programu Dobry Start.

Informujemy jednocześnie, że otrzymanie wiadomości o przyznaniu świadczenia nie wymaga informacji zwrotnej w żadnej formie.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Wiecej informacji na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie

____________________________________________________________________________________________________________________

oficjalna grafika 300 dobry start

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

SKŁADASZ WNIOSKI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ZWRÓCIĆ UWAGĘ!


Na co zwrócić szczególną uwagę, przy okazji składania wniosków o świadczenie Dobry Start, świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego - drogą elektroniczną:

1. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczeń nie pobiera za to opłat – wypełnianie i składanie wniosków jest – CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.


2. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczeń nie żąda od swoich klientów podania lub potwierdzenia drogą mailową lub SMS-ową danych takich jak: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL, miejsce zamieszkania czy przekazywania innych tego typu wrażliwych informacji.


3. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania maila lub SMS-a z prośbą o kliknięcie linka lub odesłanie SMS-a. Nie należy na nie reagować – może to być próba oszustwa, wyłudzenia lub zainfekowania komputera.


4. Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa się to przy pomocy bezpiecznego połączenia (w przeglądarce internetowej najczęściej świadczy o tym znak zamkniętej kłódki na pasku z adresem strony, z której korzystamy).


5. Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosków najlepiej bezpośrednio wchodzić na stronę banku, Portalu Informacyjno- Usługowego Emp@tia lub Portal PUE ZUS .


6. Jeśli w wyglądzie strony cokolwiek wzbudzi zaniepokojenie klienta, przed zalogowaniem do systemu transakcyjnego powienien się on upwnić, że wszedł na właściwą stronę lub skontaktować się konsultantem infolinii.


7. Aby uniknąć zainfekowania komputera niezbepiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.


8. Jeśli link z otrzymanej widomości zostanie już otwarty i podano jakiekolwiek dane na stronie internetrowej przypominający serwis transakcyjny należy niezwłocznie skontaktować się z konsultantem banku.

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...