BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 19 Września 2020    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, January

Artykuły

Promesa dla Gminy Czernichów na Modernizacje Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusocice

 

IMG 20200708 132635

W dniu dzisiejszym Pełniący Obowiązki Wójta Zbigniew Biernat odebrał od Marszałka Województwa
Małopolskiego Łukasza Smółki promesę dla Gminy Czernichów na dofinansowanie zadania pn.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusocice ze środków PROW 2014-2020 w
kwocie 1 980 786,00 zł.

Szacowana całkowita wartości inwestycji, obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej, robót
budowalnych oraz nadzór inwestorski opiewa na kwotę 3,8 mln zł, a planowana realizacja inwestycji
to grudzień 2022 r.

Po wykonaniu inwestycji SUW w Rusocicach (rozbudowie i przebudowie) osiągnie następujące
parametry:
- maksymalna godzinowa wydajność Q hmax = 48 m 3 /h (w chwili obecnej 24 m 3 );
- średniodobowa Q dśr = 1152 m 3 /d.

Inwestycja obejmuje w szczególności:

- sporządzenie projektu budowlanego, a następnie projektu wykonawczego modernizacji
(rozbudowy i przebudowy) stacji uzdatniania wody w Rusocicach wraz z wszelkimi obiektami
towarzyszącymi niezbędnymi dla jej prawidłowego funkcjonowania,
- uzyskanie do projektu niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych
prawem,
- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
- obsługę geodezyjną,
- obsługę geologiczną,
- wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych i montażowych na podstawie opracowanych
i zatwierdzonych projektów,
- dostawę materiałów i urządzeń na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów,
- dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej,
wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanych
i wykonanych obiektów,
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań (w tym rozruchu stacji i sprawozdania z niego)
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,
- wykonanie instrukcji obsługi, bhp i p.poż. niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji
zaprojektowanych i wykonanych obiektów budowlanych,
- wyposażenie obiektu w sprzęt ochrony pożarowej, bhp i p.poż,
- opłaty za nadzory obce i badania wymagane dla uzyskania efektu i pozwolenia na
użytkowanie itp.,
- inwentaryzację powykonawczą.

DJI 0039

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...