Dofinansowanie do kotłów GAZOWYCH - RPO WM poddziałanie 4.4.1

Dofinansowanie do wymiany kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe

 

W budynkach mieszkalnych, które do ogrzewania budynku planują wykorzystać zarówno gaz ziemny sieciowy jak i płynny LPG.

Wszystkie działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ZIT).

 

WNIOSEK

Uchwały Rady Gminy Czernichów:

1. Uchwała Nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

2. Uchwała Nr XL.365.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

3. Uchwała Nr XLVIII.454.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

4. Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

Wstecz

Template Design free joomla templates