Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów - marzec 2015 r.

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na miesiąc marzec 2015 r.

Komisja Rewizyjna
09 marca 2015 r.(poniedziałek) godz. 17:00

1.    Wydatkowanie środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014.
2.    Rozpatrzenie skarg.
3.    Spraw bieżące.

Komisja Administracyjno - Statutowa    
12 marca 2015 r.(czwartek) godz. 17:00

1.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów  z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
2.    Analiza nowej Strategii Rozwoju Gminy Czernichów z uwzględnieniem kierunków rozwoju gminy na następne lata.
3.    Sprawy bieżące.
4.    Wolne wnioski.

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
16 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 17:00

1.    Informacja na temat planowanych inwestycji i remontów w oświacie 2014 – 2018 - spotkanie z dyrektorami szkół.
2.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
3.    Informacja o realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014.
4.    Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska    
17 marca 2015 r.(wtorek) godz. 17:00

1.    Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy – funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.
2.    Zapoznanie ze sprawozdaniem Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2014.
3.    Kierunki działania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Gminnej Spółki Wodnej.
4.    Budowa wodociągu Dąbrowa Szlachecka – Wyźrał oraz Czernichów – Zakamycze, a także kanalizacji sanitarnej w Wołowicach.
5.    Sprawy bieżące.

Komisja Inwestycji  i Rozwoju    
18 marca 2015 r. (środa) godz. 17:00

1.    Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014 – 2020.
2.    Strategia podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego, który tworzą gminy Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne.
3.    Sprawy bieżące.
4.    Wolne wnioski

Komisja Budżetu  i Finansów    
19 marca 2015 r. (czwartek) godz. 17:00

1.    Dochody i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.
2.    Omówienie kosztów związanych z programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
3.    Omówienie kosztów związanych z realizacją Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014.
4.    Wolne wnioski.

Planowana sesja
23  marca 2015 r.(poniedziałek) godz. 17:00
    
1.    Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami.
2.    Utworzenie /nieutworzenie funduszu sołeckiego w roku 2016.
3.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
4.    Informacja o realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.
5.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
6.    Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
7.    Strategia podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego, który tworzą Gminy Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina i Świątniki Górne

Wstecz

Template Design free joomla templates