Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów - czerwiec 2015 r.

Komisja Rewizyjna
15 czerwca 2015 r.(poniedziałek) godz. 17:00
    
1.    Analiza dochodów gminy w roku 2014 z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych (umorzenia i odroczenia płatności podatków)
2.    Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
22 czerwca 2015 r.(poniedziałek) godz. 17:00
    
1.    Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez szkoły.
2.    Wykorzystanie obiektów szkolnych przez inne niż szkoła podmioty.
3.    Współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi.
4.    Analiza realizacji zadania – dowóz dzieci do szkół.
5.    Bezpieczeństwo w gminie  Czernichów – spotkanie z przedstawicielami Policji i OSP.
6.    Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
23 czerwca 2015 r.(wtorek) godz. 17:00
    
1.    Wyjazd do miejscowości Zagacie w celu sprawdzenia informacji dotyczącej wysypywania śmieci i eksploatacji piasku.
2.    Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego.
3.    Poprawa dostępności szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych w obszarze gminy Czernichów.
4.    Sprawy bieżące.

Komisja Inwestycji i Rozwoju
24 czerwca 2015 r.(środa) godz. 17:00    

1.    Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
2.    Spotkanie z przedstawicielami LKS-u „Start” Kamień.
3.    Sprawy bieżące.

Komisja Budżetu i Finansów Komisja Administracyjno – Statutowa
25 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 17:00
    
1.    Statut Gminy Czernichów.
2.    Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
3.    Sprawy bieżące.

Planowana sesja    
29 czerwca 2015 r.(poniedziałek) godz. 17:00
    
1.    Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
2.    Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wstecz

Template Design free joomla templates