Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na czerwiec 2016 r.

 

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na czerwiec 2016 r.

 

Komisje Data i godzina Temat spotkania
Komisja Inwestycji i Rozwoju

02 czerwca 2016 r.

(czwartek)

godz. 1700

 1. Informacja na temat unieważnionych przetargów na projekt szkoły w Czernichowie oraz ponowna analiza planu funkcjonalno – użytkowego przed ogłoszeniem przetargu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
Komisja Administracyjno – Statutowa

09 czerwca 2016 r.

(czwartek)

godz.1700

 1. Omówienie wyników konsultacji w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowościach Czernichów i Rybna.
 2. Sprawy bieżące.
Komisja Rewizyjna

13 czerwca 2016r.

(poniedziałek)

godz. 1700

Spotkanie komisji w razie zaistniałych potrzeb (powiadomienie telefoniczne i drogą mailową)
Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

20 czerwca 2016 r.

(poniedziałek)

godz. 1700

 1. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez szkoły.
 2. Współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi.
 3. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci w tym dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
 4. Analiza arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
 5. Analiza realizacji dowozu dzieci do szkół.

Komisja Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

21 czerwca 2016 r.

(wtorek)

godz. 1700

 1. Utrzymanie cmentarza komunalnego w Dąbrowie Szlacheckiej.
 2. Szlaki turystyczne, piesze i rowerowe na obszarze gminy Czernichów.
 3. Sprawy bieżące.
Komisja Budżetu i Finansów

23 czerwca 2016 r.

(czwartek)

godz. 1700

 1. Informacja o działalności OSP i koszty utrzymania.
 2. Analiza udziału własnego oraz środków inwestycyjnych gminy pozyskanych z zewnątrz na finansowanie zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych wspólnie z powiatem.
 3. Sprawy bieżące.
Planowana sesja

27 czerwca 2016 r.

(poniedziałek)

godz. 1700

Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Wstecz

Template Design free joomla templates