BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ EPUAP ceidg
dom Facebook Kontakt

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 8 Lipca 2020    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Adrian, Edgar
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.slajdyekomobilność-strategia-rozwojugk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.slajdy-dofinansowaniegk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.rowerowy-czernichowgk-is-95.jpglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.PSR2020_grafika_01gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/info_25052020_1gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.koronowirus_03gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.UPSZLWGCgk-is-95.pnglink
0 1 2 3 4 5 6
Progress bar

Plan pracy Rady Gminy Czernichów na rok 2018

Plan pracy Rady Gminy Czernichów na rok 2018

Termin

Temat

styczeń

-        Tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych placówkom wychowania przedszkolnego i szkołom prowadzonym na terenie gminy Czernichów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

 

luty

-        Aktualizacja podziału gminy na obwody głosowania i okręgi wyborcze

 

marzec

-        Roczne sprawozdanie z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów w 2017 roku

 

-        Program zapobiegania bezdomności zwierząt

 

-        Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań

 

-        Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

 

-        Informacja o realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017

 

-        Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czernichów  w roku 2017

 

kwiecień

-        Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

 

-        Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji do budżetu na 2019 rok

 

maj

-        Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czernichów za 2017 oraz sprawozdania finansowego gminy Czernichów i GBP za 2017

 

-        Sprawozdania z działalności rzeczowej jednostek organizacyjnych gminy w roku 2017  (UG, GOPS, GZOS, ZGK, GBP, placówki oświatowe)

 

-        Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich w  2017 r.

 

-        Absolutorium dla wójta

 

-        Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

czerwiec

-        Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2017

 
 

-        Regulamin wynagradzania nauczycieli oraz tygodniowy wymiar pensum dla logopedów, pedagogów

 

lipiec

-         

 

sierpień

-         

 

wrzesień

-        Informacja o wykonaniu budżetu w I połowie 2018 r.

 

-        Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 r.

 

październik

-        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018

 

-        Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019

 

-        Program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019

 

-        Program współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 

-        Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2017

 

-        Podsumowanie VII kadencji samorządu gminnego

 

VIII kadencja

 

listopad / grudzień 2018

-        Ślubowanie radnych, wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego

 

-        Stawki podatków lokalnych na rok 2019

 

-        Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Czernichów

 

-        Budżet gminy Czernichów na rok 2019

 

-        Plan pracy Rady Gminy Czernichów na rok 2019

 

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...