Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na marzec 2018 r.

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na marzec 2018 r.

 

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Inwestycji i Rozwoju

15 marca 2018 r.

(czwartek)

godz. 1600

 1. Informacja o stanie dróg gminnych i zaplanowanych inwestycjach.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja Administracyjno – Statutowa

15 marca 2018 r.

(czwartek)

godz. 1730

 1. Analiza podziału gminy na obwody głosowania i okręgi wyborcze.
 2. Analiza struktur zatrudnienia i płac w jednostkach organizacyjnych gminy.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

19 marca 2018 r.

(poniedziałek)

godz. 1700

 1. Roczne sprawozdanie z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów w 2017 roku.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 3. Informacja o realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

20 marca 2018 r.

(wtorek)

godz. 1700

 1. Ocena porządku publicznego, bezpieczeństwa i przestrzegania prawa w gminie po zapoznaniu z informacjami w tym zakresie – spotkanie z przedstawicielami Policji.
 2. Program zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Programy proekologiczne realizowane na terenie gminy, statystyki związane z realizacją tych programów.
 4. Plany na rok 2018 dotyczące modernizacji dróg gminnych – wykaz dróg gminnych przewidzianych do modernizacji.
 5. Sprawy bieżące.

Komisja Budżetu i Finansów

22 marca 2018 r.

(czwartek)

godz. 1700

 1. Omówienie rocznego sprawozdanie z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów w 2017 roku.
 2. Koszty realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 4. Omówienie kosztów realizacji programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
 5. Omówienie realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
 6. Sprawy bieżące.

Planowana sesja

26 marca 2018 r.

(poniedziałek)

godz. 1700

 1. Roczne sprawozdanie z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów w 2017 roku.
 2. Program zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
 5. Informacja o realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czernichów w roku 2017.
 7. Podział gminy na obwody głosowania i okręgi wyborcze.

Wstecz

Template Design free joomla templates