Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na wrzesień 2018 r.

Harmonogram prac Rady Gminy Czernichów na wrzesień 2018 r.

 

Komisje

Data i godzina

Temat spotkania

Komisja Rewizyjna

 

 

Komisja Administracyjno – Statutowa

13 września 2018 r.

(czwartek)

godz. 1700

 1. Informacja o wykonaniu budżetu w I połowie 2018r.
 2. Informacja na temat przygotowań do wyborów samorządowych zarządzonych na

21 października 2018 r.

 1. Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

17 września 2018 r.

(poniedziałek)

godz. 1700

 1. Informacja o realizacji planów finansowych jednostek oświatowych, Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie oraz GOPS w I półroczu 2018 r.
 2. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (własnych i zleconych) nieujętych w sprawozdaniu.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki

Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

18 września 2018 r.

(wtorek)

godz. 1700

 1. Zapoznanie z informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r.
 2. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 r.
 3. Utrzymanie, remonty obiektów komunalnych oraz wpływy za wynajem.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja Inwestycji i Rozwoju

19 września 2018 r.

(środa)

godz. 1700

 1. Analiza wykonania budżetu w I połowie 2018 r. w zakresie działania komisji.
 2. Analiza realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 r.
 3. Omówienie zadań planowanych do zgłoszenia do realizacji w ramach IS w roku 2019.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.

Komisja Budżetu i Finansów

20 września 2018 r.

(czwartek)

godz. 1700+

 1. Analiza wykonania budżetu w I połowie 2018 r. w zakresie działania komisji.
 2. Analiza realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 r.
 3. Sprawy bieżące.

Planowana sesja

24 września 2018 r.

(poniedziałek)

godz.1700

 1. Informacja o wykonaniu budżetu w I połowie 2018 r.
 2. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 r.

Wstecz

Template Design free joomla templates