bip epuap   archiwum   poczta  dom  facebook  start strona 

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 19 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli

14 listopada 2018 r. Dzień Czystego Powietrza

Jak co roku Ekodoradca gminy Czernichów zaprasza na dzień otwarty pod hasłem „Czyste powietrze – wspólna sprawa”.

Na I piętrze urzędu gminy (przy kasie) będzie zlokalizowany punkt informacyjny dla mieszkańców. Każda zainteresowana osoba uzyska kompleksowe informacje na temat programów proekologicznych realizowanych na terenie gminy Czernichów. Mieszkańcy będą mieli okazje zapoznać się z działaniem kamery termowizyjnej oraz zgłosić swój budynek do przeprowadzenia badania za jej pomocą.

Przewidziano także miejsce zabaw plastyczno-edukacyjnych dla najmłodszych. Starsze dzieci będą mogły napisać, lub przynieść już gotowy list do sąsiada, którego celem będzie namówienie go do zmiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne. Dzieci powinny wykorzystać sztukę argumentacji i przekonać adresata, że takie ogrzewanie jest zdrowsze, lepsze, wygodniejsze i po prostu, że warto! Najciekawsze listy zostaną opublikowane na stronie Urzędu Gminy i Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszamy

Listy można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PAPETERIA DO POBRANIA

 

Czyste Powietrze - program rządowy

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to rządowy program poprawy jakości powietrza który będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w latach 2018 - 2029. Jego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne, skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowe ekologiczne oraz na termomodernizacji budynków by efektywnie zarządzać energią.

Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in.  na: 

 • ·wymianę starego kotła grzewczego;
 • ·termomodernizację (ocieplenie) budynków;
 • ·wymianę okien i drzwi;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Informacje o programie oraz warunkach otrzymania dofinansowania na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), który jest organem wykonawczym:

WYMAGANA DOKUMENTACJALogo czyste powietrze

ULOTKA

 

Zachęcamy do kontaktu:

WFOŚ i GW w Krakowie, ul Kanonicza 12,

Tel: 12 422 94 90, lub 12 422 30 46

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradca energetyczny: Anna Synowiec,

tel. 515 493 106,

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Program Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Czernichów

Informujemy, że 25 września 2018 r. o godzinie 18.00 w Remizie OSP Kamień (ul. Piaski 87, 32-071 Kamień) odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Czernichów dotyczące programu Czyste Powietrze.

Czytaj więcej: Program Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Czernichów

Program dofinansowania do wymiany kotłów

Program dofinansowania do wymiany kotłów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM, poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT) .

Informujemy, iż gmina Czernichów realizuje program dofinansowania do wymiany starych kotów i pieców  na paliwo stałe na kotły gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych.  Działania będą realizowane w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT) .

Warunkiem otrzymania Dofinansowania jest całkowita likwidacja starego źródła ciepła i użytkowanie wyłącznie nowego, gazowego źródła ciepła, spełniającego wymagania określone w środkach wykonawczych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 209/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 285, str. 10). Ponadto planowana przez wnioskodawcę inwestycja musi skutkować osiągnięciem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji.

Uzyskanie dofinansowania poprzedzone jest przeprowadzeniem audytu energetycznego,  który wykaże czy istnieje potrzeba wykonania procesu modernizacji energetycznej budynku, określi jego potencjalny zakres oraz moc nowego źródła ciepła. Oceny energetyczne zostaną  przeprowadzony przez audytorów skierowanych do wnioskodawców przez gminę. Mieszkańcy nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Wysokość dofinansowania do nowego źródła ciepła i instalacji będzie każdorazowo ustalana na podstawie:

1.  mocy urządzenia wyznaczonej podczas audytu:

 1. 550 zł/kW dla kotła o mocy do 10 kW (włącznie);
 2. 500 zł/kW dla kotła o mocy 10 kW do 15 kW (włącznie);
 3. 450 zł/kW dla kotła o mocy 15 kW do 20 kW (włącznie);
 4. 400 zł/kW dla kotła o mocy powyżej 20 kW.

2. maksymalnych kwot dofinansowania::

 1. 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 2. 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

3. zakresu modernizacji instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego w wysokości nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni::

 1. maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 2. wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.

.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez wnioskodawcę kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku, według przyjętego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, rozpatrywane będą według kolejności wpływu.

Szczegółowych informacji udziela ekodoradca Agnieszka Smaga, 12 270 21 04, wew. 108, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uchwała: Nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r.: w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020:

+ Uchwała Rady Gminy Czernichów Nr XXXIX.349.2017

+ Uchwała Rady Gminy Czernichów Nr XL.365.2017

+ Uchwała Rady Gminy Czernichów Nr XLVIII.454.2018

+ WNIOSEK (.pdf)

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
<