Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wołowicach; Nr sprawy: IP.271.4.2019.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wołowicach; Nr sprawy: IP.271.4.2019.

Template Design free joomla templates