bip epuap poczta  dom  facebook  start strona 

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 20 Stycznia 2020    |    Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian
Pokaż # 
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wołowicach”
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja dróg gminnych nr 1107/34, 1107/52, 1107/53 w Rusocicach, nr 2383 i 2479/4 (ul. Rzeczna) w Rybnej; ulic Zacisze, Jagodowa i Lipowa w Kamieniu
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wołowicach; Nr sprawy: IP.271.4.2019.
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ujęcia wody pitnej Rybna-Kocurowiec; Nr sprawy: IP.271.3.2019.
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wołowicach
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - Budowa ujęcia wody pitnej Rybna-Kocurowiec
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kredyt bankowy długoterminowy
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa drogi gminnej nr 601897K w miejscowości Wołowice odcinek 1 w km 0+000,00 ÷ km 0+285,01 oraz odcinek 2 w km 0+000,00 ÷ km 2+880,38 w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjn
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa budynku zaplecza sanitarno-sportowego na stadionie LKS START Kamień w Kamieniu
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach - etap VI

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
<