Ogłoszenia na rok 2019

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego

Odbiór odpadów nietypowych od 30 września do 2 listopada 2019 r.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2019 r.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Czernichów: lipiec - wczesień 2019

Miesięczny harmonogram wywozu odpadów w roku 2019

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czernichów

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czernichów

Informacja o osiagniętych przez gminę poziomach

Informacja o PSZOK oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające wymaganych poziomach masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Template Design free joomla templates