Ogłoszenia

Miesięczny harmonogram wywozu odpadów w roku 2020

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Czernichów: styczeń - marzec 2019

Zmiana terminu odbioru odpadów w okresie świątecznym: Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna II, Rusocice I

Deklaracja nr 2/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia zobowiązania "Małopolska wolna od plastiku"

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2019 r.

 

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czernichów

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czernichów

Informacja o osiagniętych przez gminę poziomach

Informacja o PSZOK oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające wymaganych poziomach masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Template Design free joomla templates