Ogłoszenia

AKTUALIZACJA na 1 lipca 2020 roku

 

Miesięczny harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów bio, segregowanych.

ODPADY ZMIESZANE I BIO - pobierz harmonogram 

ODPADY SEGREGOWANE  - pobierz harmonogram 

 

Infomacja o miesięcznym hrmonogramie wywozu odpadów dla poszczególnych miejscowości (pobierz):

Czernichów

Czułówek

Dąbrowa Szlachecka

Kamień

Kłokoczyn

Nowa Wieś Szlachecka

Przeginia Duchowna

Przeginia Narodowa

Rybna

Rusocice

Wołowice

Zagacie

 

Instytucje i odbiory małym autem w trudnodostępnych miejscach

 _____________________________________________________________________________________________________

ZWOLNIENIA Z OPŁATY Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA

 _____________________________________________________________________________________________________

Odpady samochodowe fotele, felgi, zderzaki, szyby, części zamienne, itp. nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane przez gminę w ramach funkcjonującego systemu.

  _____________________________________________________________________________________________________

PSZOK lipiec sierpień 20 Czernichów

PSZOK lipiec/sierpień 2020 

_____________________________________________________________________________________________________

Deklaracja nr 2/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia zobowiązania "Małopolska wolna od plastiku"

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czernichów

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czernichów

Informacja o osiagniętych przez gminę poziomach

Informacja o PSZOK oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające wymaganych poziomach masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Template Design free joomla templates