BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook
Dzisiaj jest: 25 Listopada 2020    |    Imieniny obchodzą: Katarzyna, Erazm, Klemens

Danuta Filipowicz

Wójt Gminy Czernichów 

Danuta Filipowicz 

 

Urząd Gminy Czernichów
ul. Gminna 1
32-070 Czernichów
tel.: (012) 270 21 04
fax: (012) 270 23 24
Sekretariat Wójta Gminy
tel.: (012) 270 21 05
pokój nr 202
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przyjęcia interesantów oraz w sprawach skarg i wniosków:
Przyjmowanie interesantów odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-17.00
Więcej informacji w sekretariacie Wójta.
Informacja telefoniczna pod numerem:
(012) 270 21 05

 

 

 

Pracownicy Urzędu Gminy Czernichów

_________________________________________________________________________

WÓJT

 Wójt Gminy Czernichów Danuta Filipowicz

Pokój nr 202

Telefon 12 270 21 05 wew. 125

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

__________________________________________________________________________

SEKRETARZ GMINY

Ewa Lipowczan

Pokój nr 204

Telefon 12 270 21 04 wew. 103

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

__________________________________________________________________________

SKARBNIK GMINY

Zofia Bańdo

Pokój nr 103

Telefon 12 270 21 04 wew. 133

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

__________________________________________________________________________

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zofia Knapik

Pokój nr 4 (parter)

Telefon 12 270 21 04 wew. 131

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania związane z prowadzeniem akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinnych i opiekuńczych w tym w szczególności:

  1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów i wydawanie ich odpisów;
  2. dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego;
  3. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (ślubów konkordatowych i cywilnych);
  4. udzielanie ślubów;
  5. wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego w kościele oraz za granicą;
  6. przyjmowanie oświadczeń o powrocie do poprzedniego nazwiska małżonka rozwiedzionego;
  7. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu dziecku nazwiska matki;
  8. prostowanie, uzupełnianie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego;
  9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

__________________________________________________________________________

WYDZIAŁ GOSPODARKI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

KIEROWNIK

Barbara Grzybek

Pokój nr 116

Telefon 12 270 21 04 wew. 113

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Danuta Bylica

Pokój nr 116

Telefon 12 270 21 04 wew. 113

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Anna Węgrzyn

Pokój nr 108

Telefon 12 270 21 04 wew. 120

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." title="<a href="/>

 

Balbina Skowronek

Pokój nr 108

Telefon 12 270 21 04 wew. 120

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Aleksander Zembura

Pokój nr 117

Telefon 12 270 21 04 wew. 112

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Krzysztof Migas

Pokój nr 117

Telefon 12 270 21 04 wew. 112

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wykonuje zadania:

1)       rolnictwa i aktywizacji zawodowej rolników;

2)       leśnictwa;

3)       ochrony zwierząt

4)       łowiectwa

5)       ochrony i kształtowania środowiska;

6)       gospodarki wodnej;

7)       utrzymania czystości i porządku w gminie;

8)       gospodarki odpadami;

9)       lokalnego transportu zbiorowego.

10)   dróg gminnych i obiektów inżynieryjnych;

11)   elektryfikacji i oświetlenia ulicznego;

12)   placów targowych i parkingów;

13)   cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej;

14)   obiektów sportowych i rekreacyjnych;

15)   geodezji;

16)   ewidencji gruntów i budynków;

17)   gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy;

18)   gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;

19)   zagospodarowania przestrzennego;

20)   budownictwa i nadzoru budowlanego;

21)   ochrony zabytków;

22)   strategii rozwoju gminy;

23)   oferty inwestycyjnej gminy; inwestycji własnych gminy oraz realizowanych we współpracy z innymi podmiotami

__________________________________________________________________________

WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

KIEROWNIK

Adam Kosek

Pokój nr 109

Telefon 12 270 21 04 wew. 119

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sławomir Błaszczyk

Pokój nr 109

Telefon 12 270 21 04 wew. 119

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Wiesław Berdecki

Pokój nr 110

Telefon 12 270 21 04 wew. 118

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Karina Korta-Nocula

Pokój nr 110

Telefon 12 270 21 04 wew. 118

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." title="<a href="/>

 

Sabina Jakóbik

Biuro Obsługi Klienta

Telefon 12 270 21 04 wew. 114

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

__________________________________________________________________________

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

KIEROWNIK

Lucyna Płaneta

Pokój nr 102

Telefon 12 270 21 04 wew. 126

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

KSIĘGOWOŚĆ

Agnieszka Grzesiak

Pokój nr 101

Telefon 12 270 21 04 wew. 127

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karolina Jasiołek

Pokój nr 101

Telefon 12 270 21 04 wew. 127

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Fajto

Pokój nr 101

Telefon 12 270 21 04 wew. 127

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urszula Józewczyk 

Pokój nr 101

Telefon 12 270 21 04 wew. 127

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODATKI

Małgorzata Bańdo

Pokój nr 104

Telefon 12 270 21 04 wew. 124

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krystyna Krzan

Pokój nr 104

Telefon 12 270 21 04 wew. 124

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Matjasik

Pokój nr 104

Telefon 12 270 21 04 wew. 124

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilona Tyrpa

Pokój nr 104

Telefon 12 270 21 04 wew. 124

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

KASA

Maria Martyna

Pokój nr 105

Telefon 12 270 21 04 wew. 123

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

MAŁGORZATA WACŁAWEK-WIECHEĆ

Pokój nr 105

Telefon 12 270 21 04 wew. 123

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wydział Finansowo – Budżetowy wykonuje zadania z zakresu:
1. opracowywania projektów budżetu i zmian w budżecie, układu wykonawczego budżetu, harmonogramu wykonywania dochodów i wydatków;
2. obsługi finansowo – księgowej urzędu i jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi księgowej;
3. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i współdziałanie w tym zakresie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
4. prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową budżetu gminy i obsługą długu gminy;
5. rozliczanie środków pozyskanych do budżetu gminy we współpracy z komórkami organizacyjnymi;
6. prowadzenie ewidencji majątku gminy (środki trwałe) oraz okresowej sprawozdawczości w tym zakresie;
7. sporządzania sprawozdań z realizacji budżetu, windykacji należności podatkowych i opłat, obsługi GFOŚiGW;
8. opracowywania propozycji polityki podatkowej gminy oraz stawek podatków i opłat lokalnych;
9. organizowania i nadzorowania wymiaru i poboru podatków i opłat oraz ich egzekucji administracyjnej;
10. prowadzenia windykacji należności gminy wynikających ze stosunków cywilno – prawnych;
11. obsługa kasowa urzędu gminy;
12. prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT), a także innymi podatkami, opłatami i składkami, do uiszczania których gmina jest zobowiązana;
13. sprzedaż znaków opłaty skarbowej;
14. wydawanie zaświadczeń majątkowych.

__________________________________________________________________________

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI

 

KIEROWNIK

Ewa Lipowczan

Pokój nr 204

Telefon 12 270 21 04 wew. 103

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Dudek

Pokój nr 201

Telefon 12 270 21 04 wew. 125

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Sebastian Bodzioch

Pokój nr 04

Telefon 12 270 21 04 wew. 122

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 
Barbara Starowicz

Biuro Obsługi Klienta

Telefon 12 270 21 04 wew. 114

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, RADA GMINY

Agnieszka Ochmańska-Kowalczyk

Pokój nr 107

Telefon 12 270 21 04 wew. 121

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Beata Gubała-Kuś

Telefon 12 270 21 04 wew. 132

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Kucharz

Pokój nr 05

Telefon 12 270 21 04 wew. 132

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Milena Kromka

Telefon 12 270 21 04 wew. 114

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZESPÓŁ LOGISTYCZNY

Beata Kopacz

Telefon 12 270 21 04 wew. 121

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maciej Gałka

Telefon 12 270 21 04 wew. 136

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marek Kowalczyk

Telefon 12 270 21 04 wew. 121

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PERSONEL OBSŁUGI


Marta Starowicz
Stanisława Paszkowska
nr pokoju 01

Wydział Spraw Społecznych i Administracji wykonuje zadania:

1)       administracyjnej obsługi organów gminy, urzędu gminy i sołectw;

2)       organizowanie obsługi rady gminy (Biuro Rady);

3)       organizowanie obsługi klienta (Biuro Obsługi Klienta);

4)       prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych;

5)       realizowanie zadań związanych z wyborami, referendami i spisami;

6)       prowadzenie kancelarii tajnej;

7)     prowadzenie archiwum zakładowego.

8)       administrowanie budynkiem wielofunkcyjnym będącym siedzibą urzędu;

9)       prowadzenie ewidencji ludności i spisów wyborców;

10)   wydawanie, wymiana i kasowanie dowodów tożsamości;

11)    wydawanie zezwoleń i nadzoru nad zgromadzeniami, imprezami masowymi i zbiórkami publicznymi;

12)   wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tego tytułu;

13)   prowadzenie ewidencji i nadzoru nad wykonywaniem działalności gospodarczej;

14)   wliczanie okresów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy;

15)   wynikające z powszechnego obowiązku obrony;

16)   wynikające z przepisów o ochronie zdrowia;

17)   z zakresu rozwoju turystyki, sportu i rekreacji;

18)   profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;

19)    integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej

20)   Pozyskiwania funduszy strukturalnych;

21)   działalności kulturalnej;

22)   informacji i komunikacji społecznej (w tym BIP i GCI);

23)   promocji gminy

24)   promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, z promocja przedsiębiorczości.

25)   potwierdzenie Profilu Zaufanego

__________________________________________________________________________

ZESPÓŁ DS. EKOLOGII I OCHRONY KLIMATU
Agnieszka Smaga
główny specjalista

Pokój nr 205 – drugie piętro

Telefon: 12-270-21-04 wew. 104

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 
Ewelina Śmiech
podinspektor

Pokój nr 205 – drugie piętro

Telefon: 12-270-21-04 wew. 104

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." title="<a href="/>

 

Justyna Pławny
 
podinspektor 
 
Pokój nr 205 – drugie piętro
 
Telefon: 12-270-21-04 wew. 104
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">
 

Prowadzenie spraw z zakresu:
- wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i lokalnych strategii służących poprawie stanu powietrza i środowiska naturalnego ;
- podnoszenie efektywności energetycznej budynków;
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
- ochrona przyrody (sprawy związane z wycinką drzew);
- ochrona klimatu;
- dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

__________________________________________________________________________

ZESPÓŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

Dorota Machaczka

Pokój nr 04

Telefon 12 270 21 04 wew. 122

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Edyta Urbańczyk-Kowalik

Pokój nr 04

Telefon 12 270 21 04 wew. 122

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

__________________________________________________________________________

ZESPÓŁ PRAWNY

SYLWIA SIEŃKO-SMAGA

Pokój nr 206

Telefon 12 270 21 04 wew. 106

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ILONA ZUBEK-RUTKA

Pokój nr 206

Telefon 12 270 21 04 wew. 106

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

__________________________________________________________________________

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Krzysztof Sury

Pokój nr 207

Telefon 12 270 21 04 wew. 107

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego wykonuje zadania związane z :

1) reagowaniem kryzysowym;

2) obroną cywilną;

3) współdziałaniem z Policją dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;

4) współdziałanie z Państwową i Ochotniczą Strażą  Pożarną w zakresie bezpieczeństwa

przeciwpożarowego i ratownictwa;

5) prowadzeniem magazynu obrony cywilnej i przeciw powodziowego.

__________________________________________________________________________

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. STRATEGII I ROZWOJU

Marian Szczepaniak

Pokój nr 106

Telefon 12 270 21 04 wew. 134

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bodzioch Sebastian

ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Pokój 04 (przyziemie)
telefon 12-270-21-04 wew. 122

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Prowadzenie spraw z zakresu:

- archiwum zakładowe;

- informacja publiczna.

 

Urszula Józefczyk

KSIĘGOWOŚĆ
nr pokoju 103 (I piętro)
telefon wew. 133
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Buczek Joanna

ZESPÓŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
telefon 12-270-26-09; 12-270-21-04 wew. 122

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prowadzenie spraw z zakresu:

- informacja i komunikacja społeczna

- obsługa administracyjna miesięcznika "Orka"

- obsługa administracyja GKRPA oraz punktów konsultacyjnych

 

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...