ALFABETYCZNY WYKAZ PRACOWNIKÓW

Nowa strona 4

Bańdo Małgorzata PODATKI [WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY]
Bańdo Zofia SKARBNIK GMINY  
Berdecki Wiesław PLANOWANIE PRZESTRZENNE [WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO]
Błaszczyk Sławomir INWESTYCJE [WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO]
Bodzioch Sebastian ARCHIWUM ZAKŁADOWE [WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Buczek Joanna INFORMACJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
[ZESPÓŁ SPRAW SPOŁECZNYCH]
Bylica Danuta GOSPODARKA WODNA, CMENTARZE [WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA]
Dudek Joanna SEKRETARIAT, KADRY [WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Fajto Dorota KSIĘGOWOŚĆ [WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY]
Galos Ewa GOSPODARKA ODPADAMI [WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA]
Gałka Maciej INFORMATYK [WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Gędłek Maciej ZASTĘPCA WÓJTA  
Gibek Józef KOMUNIKACJA / DROGI [WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA]
Grzesiak Agnieszka KSIĘGOWOŚĆ [WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY]
Grzybek Barbara

KIEROWNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

[WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA]
Gubała - Kuś Beata EWIDENCJA LUDNOŚCI [WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Jasiołek Karolina KSIĘGOWOŚĆ [WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY]
Jakóbik Sabina BIURO OBSŁUGI KLIENTA
[WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Józefczyk Urszula KSIĘGOWOŚĆ [WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY]
Knapik Zofia ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC [URZĄD STANU CYWILNEGO]
Kosek Adam KIEROWNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI [WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO]
Kopacz Beata ADMINISTRACJA [WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Korta-Nocula Karina PLANOWANIE PRZESTRZENNE [WYDZIAŁ INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO]
Kowalczyk Marek KIEROWCA-KONSERWATOR [WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Kromka Milena BIURO OBSŁUGI KLIENTA [WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Krzan Krystyna PODATKI [WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY]
Kucharz Katarzyna EWIDENCJA LUDNOŚCI [WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Lipowczan Ewa SEKRETARZ GMINY/KIEROWNIK WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI [WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Łącka Zofia PODATKI [WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY]
Zbigniew Biernat PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA GMINY CZERNICHÓW  
Machaczka Dorota KULTURA, PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ [ZESPÓŁ SPRAW SPOŁECZNYCH]
Malik Stanisława ROLNICTWO, OCHRONA PRZYRODY [WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA]
Martyna Maria PŁACE [WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY]
Matjasik Małgorzata PODATKI [WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY]
Migas Krzysztof GEODEZJA [WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA]
Ochmańska - Kowalczyk Agnieszka

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OBSŁUGA RADY GMINY

[WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Paszkowska Stanisława OBSŁUGA [WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Płaneta Lucyna KIEROWNIK WYDZIAŁU [WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY]
Sieńko-Smaga Sylwia RADCA PRAWNY [ZESPÓŁ PRAWNY]
Smaga Agnieszka

EKODORADCA

[WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA]
Stańko Wiktoria KASA [WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY]
Starowicz Marta OBSŁUGA [WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ADMINISTRACJI]
Sury Krzysztof SAMODZIELNE STANOWSKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO [SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO]
Szczepaniak Marian SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW STRATEGII I ROZWOJU [SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW STRATEGII I ROZWOJU]
Śmiech Ewelina   [WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA]
Tyrpa Ilona KSIĘGOWOŚĆ [WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY]
Urbańczyk – Kowalik Edyta SPORT I KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA
[ZESPÓŁ SPRAW SPOŁECZNYCH]
Węgrzyn Anna GOSPODARKA ODPADAMI [WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA]
Zembura Aleksander ADMINISTRACJA DROGAMI GMINNYMI [WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA]
Zubek - Rutka Ilona REFERENT PRAWNY [ZESPÓŁ PRAWNY]

 

 

 

Template Design free joomla templates