BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ EPUAP ceidg
dom Facebook Kontakt

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 2 Lipca 2020    |    Imieniny obchodzą: Jagoda, Urban, Otton
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.UPSZLWGCgk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/szymon_ripgk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.PSR2020_grafika_01gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/info_25052020_1gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.koronowirus_03gk-is-95.pnglink
0 1 2 3 4
Progress bar

Zawiadomienie o XVI sesja Rady Gminy Czernichów

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam; że XVI sesja Rady Gminy Czernichów odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2015 r.
4. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
I. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 dla gminy Czernichów;
II. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 dla gminy Czernichów;
III. programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016;
IV. wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernichów;
V. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
VI. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę własności nieruchomości;
VII. zmiany uchwały nr III.10.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
VIII. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
IX. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
X. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czernichów;
XI. ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów;
XII. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.;
XIII. zmiany uchwały Nr III.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów.
XIV. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Czernichów.
XV. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Kędzierski

+ Materiały na sesje

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...