Zawiadomienie o XIX sesja Rady Gminy Czernichów

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Gminy Czernichów odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XVII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r. i  XVIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 25 stycznia 2016 r.
4.    Roczne sprawozdanie z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów w 2015 roku.
5.    Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwałą w sprawie:

I.    wyrażenia zgody na udzielenie gminie Zabierzów pomocy finansowej z przeznaczeniem na prowadzenie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi w wieku od 0  do 6  lat zamieszkałymi na terenie gminy Czernichów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gminy Czernichów;
II.    wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju;
III.    określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernichów, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów;
IV.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
V.    wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;
VI.    wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;
VII.    wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;
VIII.    przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących;
IX.    zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2016;
X.    rozpatrzenia skargi na działanie wójta.

7.    Interpelacje i wnioski radnych.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

 

+ MATERIAŁY NA SESJE

Wstecz

Template Design free joomla templates