BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ E-PUAP ceidg
Strona Główna UG telefon Kontakt Lokalizacja Facebook

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 16 Lipca 2020    |    Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.slajdyekomobilność-strategia-rozwojugk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.slajdy-dofinansowaniegk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.inne.rowerowy-czernichowgk-is-95.jpglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.PSR2020_grafika_01gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/info_25052020_1gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/baneryreklamowe.koronowirus_03gk-is-95.pnglink
https://gmina.czernichow.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a_grafiki.UPSZLWGCgk-is-95.pnglink
0 1 2 3 4 5 6
Progress bar

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Czernichów w dniu 26 marca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że XLV sesja Rady Gminy Czernichów odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120).


Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2018 r.
4.    Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czernichów w roku 2017.
5.    Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy w 2017 r.
6.    Sprawozdanie z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów w 2017 roku.
7.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
8.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
9.    Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
10.    Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
11.    Podjęcie uchwał w sprawie:
I.    podziału gminy Czernichów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
II.    podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
III.    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Czernichów na lata 2018-2028;
IV.    określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów;
V.    stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej sołectwa Czułówek,
VI.    wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych;
VII.    udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r.;
VIII.    przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych;
IX.    zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018;
X.    zmiany uchwały Nr XLIII.402.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów;
XI.    kierunków działania Wójta Gminy Czernichów w celu zapewnienia optymalizacji kosztów transportu realizowanego przez samochody będące własnością Gminy Czernichów we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych.
12.    Interpelacje wnioski radnych.
13.    Wolne wnioski.
14.    Zakończenie sesji.
                                        Przewodniczący Rady
                                         Zbigniew Kędzierski

 

+ ZAŁĄCZNIKI - Sesja XLV - 26.03.2018

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...