bip epuap   archiwum   poczta  dom  facebook  start strona 

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 19 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli

Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Czernichów w dniu 28 maja 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLVII sesja Rady Gminy Czernichów odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 23 kwietnia 2018 r.
4.    Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz działalności rzeczowej i finansowej jednostek organizacyjnych w roku 2017 i informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czernichów.
6.    Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich w 2017 r.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
I.    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2017;
II.    zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Czernichów za rok 2017;
III.    absolutorium dla Wójta Gminy Czernichów z tytułu wykonania budżetu gminy Czernichów za 2017 rok;
IV.    wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego;
V.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
VI.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
VII.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
VIII.    wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;
IX.    nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrowa Szlachecka;
X.    nadania nazwy w miejscowości Wołowice;
XI.    zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. –uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
8.    Interpelacje i wnioski radnych.
9.    Wolne wnioski.
10.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kędzierski

+ ZAŁĄCZNIKI

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
<