bip epuap   archiwum   poczta  dom  facebook  start strona 

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 19 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli

Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Czernichów w dniu 18 czerwca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLVIII sesja Rady Gminy Czernichów odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (I piętro p. 120)

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2018 r.
4.    Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2017.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
I.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
II.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
III.    zmiany uchwały nr XXV.214.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernichów;
IV.    zmiany uchwały nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
V.    zmiany uchwały nr XLI.382.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Czernichów;
VI.    ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów;
VII.    przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czernichów oraz przekazania tego projektu do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie;
VIII.    regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Czernichów i zarządzanych przez Wójta Gminy Czernichów;
IX.    zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018;
X.    zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018;
XI.    zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018;
7.    Interpelacje i wnioski radnych.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Zbigniew
Kędzierski

 

+ ZAŁĄCZNIKI

 

Template Design free joomla templates

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
<