Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Czernichów

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLIV sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 28 października 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (sala 120, I piętro)

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2013 r.
4.    Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.
6.    Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2012.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
I.    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
II.    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8.    Interpelacje i wnioski radnych.
9.    Wolne wnioski.
10.    Zakończenie sesji.

                                        Przewodnicząca Rady
                                
                                        Renata Wolarek

Wstecz

Template Design free joomla templates